Madda Walaabuu Media Foundation: Facilitating communication to streamline performance

1 comment
Posted by admin - 11/11/2014 at 7:29 pm

Categories: Oromia   Tags:

TVOMT:: Oromia Media Network’s Top Official Resigns. #BecauseIAmOromo

hamza
Read more…

11 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/11/2014 at 7:52 am

Categories: Oromia   Tags:

NAMNI OROMUMMAAF YAADU GALATA QABA!

Najiib Zannuun irraa | Sadaasa 23, 2014

Namoonni tokko tokko akkaataa itti komatan malee akkaataa itti dinqisiifatan hin beekan.
Oromoo fi Oromummaan maal akka taatee fi qabsoon Oromoo garamirraa garam deemaa jirtii warreen irraa quba hin qabneetu qabsaa’ootaa fi qabsoo Oromoo faalleessaa jira. Nama ifiif if baree eenyummaa ifii beekuutu tan namaa dubbata. Garuu Namni ifiifuu if hin beeyne waan dubbatu hin qabu. Namoonni tokko tokko “Oromoon Maali?” Jattee yoo gaafatte warreen deebii hin qabneetu,afaan qaratee nama dhugaa arrabsa.

Namni Oromummaaf jedhee hadoodu, namni Oromummaaf jedhee falmatu, namni Oromummaaf jedhee qabsaa’u nama mataa isaatiif osoo hin taane, sabasaatiif dhaamotu. Guyyaa tokkollee ta’u namni sabaaf yaadee waan dhimma saba isaa dalage galata guddaa qaba. Garuu nama akkasii sanitti gufuu ta’uun hamilee wal cabsuudha. Wal komachuu, wal arrabsuufi maqaa wal xureessuun, garayyuu nu hin geessu! Yoo walii gallee, wal dhageenyee, wal kabajnee, wal dandeenye, wal jala bobbaane qofa bakka yaadne geenya. San ta’uu baannaan garuu wanni tarru hin jiru. Xumura irratti jecha Dr. Sheek Mohammed Rashaad Abdullee (Rabbi Rahmata Haa Godhuufii) jedhe tokkoonin xumura. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 5:18 pm

Categories: Oromia   Tags:

Qabsoon Bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jirti?

Abdii Boruutiin | Sadaasa 23, 2014

Erga uummatni Oromoo gabrummaa Habashoota jalatti kufee kaasee hanga har’aatti qabsoon bilisummaa saba Oromoo bu’aa bayii meeqa keessa dabree akka har’a gaye seenaatu ragaa ta’a. Bu’aa bayiin kun har’allee bifa adda addaatiin cimee ittfufaa jira malee wanti fooyya’e ni jira jedhee yaaduun na rakkisa. Bu’aa bayii QBOn keessa dabarse kana keessatti ammoo lubbuu ilmaan Oromoo hamma kana jedhamee hin himamnetu galaafatame; har’allee galaafatamaas jira. Wanti kana ta’eef ammoo sababni inni guddaan diinotni keessaa fi alaa qabsoo kanatti jabaachaa fi hammaachaa deemuu dha. Diinota keessaa fi alaa yoon jedhu maal jechuu kooti? Qabiyyeen barreeffama kanaa waayee kana ibsuuf waan ta’eef, isa kana keessatti gaafii cimaa kanaaf deebii kennuun yaala. Read more…

10 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 4:54 pm

Categories: Oromia   Tags:

Oromo students sacrifices

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 8:24 am

Categories: Oromia   Tags:

WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAADHA  !!!

SEENAA  Y.G (2005) | Sadaasa 23, 2014

Qabsoon Oromoo, bu’aa ba’ii hedduu keessa dabree har’a irra ga’ee jira. Qabsoon Oromoo har’arra ga’uuf wareegama ol aanaa nu kafalchisee jira. Wareegama Lubbuu , Qabeenyaa, beekumsaa , jireenyaa, waa maraa itti baafneerra. Wareegamni nuuti itti baasaa jirru bifa lama qabaachuu ni mala. Tokko, wareegama Qabsoo kana jiraachisuuf kafalameedha. Inni lammaffaa ammoo, Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf Qabsoo gaggeeffamu keessatti wareegama baasaa jirrudha jechuu dandeenya. Qabxiileen kun lameen Qabsoo Ummata tokko keessatti kan mudachuu danda’an, garuu tokko isa tokkof rakkoo Umuullee kan danda’aniidha.

Qabxiin 1ffaa, Wareegama, Qabsoo jiraachiisuuf baafamu irra jireessi, dhimma rakkoo keessa ofiitti umamuun kan wal qabatuudha. Sababaa adda addaan gaaga’ama dhaaba tokko keessatti umamuun of baraaruuf sochiin taasifamu fi wareegamni kafalamu, kan Qabsoo jiraachisuu keessatti ibsama.Qabsoon Ummata Sanaa akka diigamee hin banneetti, Namoonni cichoomiina qaban ijibbaati taasisan wareegama gama kanaan kafalamu keessatti hammatama. Wareegamni kun kan kaleessa waliin kakatan asi deebi’ee wareegama nama kafalsiisuuf yaalii taasisuun kan Umamuus ta’uu mala. Walumaa galatti diina qawween falmituttidabalata , rakkoo keessa ofiitti diinaanis ta’uu kanneen dantaa dhuunfaa dursaniin balaa umamu irraa, Qabsoo saba kee jiraachisuuf wareegamni baaftu ni jira. Wareegamni kun hedduu ulfaataadha. inni 2ffaa, Diinuma Qabsoo Oromoo dura dhaabbatee jiru waliin falmaa bifa hundaa gaggeeffamu keessatti wareegama kafalamuudha. Wareegama bifa maraa kan hammatuudha. Qabxiilee kana gadi fageenyaan yoo ilaallee , waa lama nu akeekan. 1, Qabsoo jiraachisuuf yeroon fudhatu, diinaaf Umurii akka dabaluu,, 2, Diina isa innikkaa dura dhaabbachuuf, keessa ofii sirreeffachuun murteessaa  ta’u. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 7:01 am

Categories: Oromia   Tags:

Kenya bus attack: 28 non-Muslims killed after being unable to recite Koran in suspected al-Shabab attack

Local media have reported that around 60 people were travelling on the bus to capital city Nairobi

Local media have reported that around 60 people were travelling on the bus to capital city Nairobi

November 22, 2014 (The Independent) — Suspected al-Shabab militia have killed 28 people on a bus in Northern Kenya, officials say.

Around 100 gunmen, who are believed to have travelled over the border in Mandera county from Somalia, took the bus off the road before separating the passengers.

It is believed they asked travellers to recite passages from the Koran, shooting dead those who were unable to prove they were practising Muslims.

The bus was travelling to the Kenyan capital Nairobi when it was stopped in the northern county that borders Somalia.

Around 60 people were on the bus at the time of the attack, and it is thought that among the dead are Kenyan public servants – including four police officers – who were heading to the capital for the Christmas holiday. Read more…

31 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/11/2014 at 7:06 am

Categories: HOA News   Tags:

Waamicha Walgahii Dubartoota Oromo Washington DC fi Naannoo Maraf

idoa iowo

Sadaada 21, 2014

Dubartoota Oromo Washington DC, Maryland fi Virginia jiraattan hunda fi, Waan barnoota afaan Oromo ijoolee  barsiisuu ilaalchisee, akasuumas wa’e offii keenya irrat mari’achuuf  Walgahii Sadaasa/Nov. 29,2014 Sa’a 3:00 PM irrat akka argamtaniif  kabajan waamicha dabarssa. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 6:50 pm

Categories: Oromia   Tags:

Sadaasa 20,2014 Sagalee Diddaa Gootota Qeerroo,Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Wallaggaa

Sochiin Warraqsaa FDG Sadaasa 20,2014 galgala har’aa Mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti gootota barattoota Oromootiin qabsiifame hanga halkan keessa sa”aa 4:00tti waraana Wayyaanee humnaan mooraa barattoota seenee jiru waliin wal dura dhaabbachuun itti fufe, goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa wallee warraaqsaa dhageesisuun diina dura dhaabbachuun mooraa keessa waraana waliin wal kaachisaa ykn arihaa jiraachuu Qeerroon Gabaasa.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

12 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 4:02 pm

Categories: Oromia   Tags:

Six men gang-raped me and walked free, narrates woman

muslimwoman211114November 21, 2014, Nairobi (Standard Digital News) — I came to Kenya as a refugee in October 2010. I had escaped from Ethiopia since I am an Oromo and my family members had been accused of being members of the outlawed Oromo Liberation Front (OLF).

I knew the government was going to arrest me next so I crossed the border and came to Nairobi, I didn’t know anybody but I made my way to the United Nations High Commission for Refugees who gave me refugee identification status, and then housed me. I came with my little boy, then two years old.

I live in Dagoretti, Wanyee and life hasn’t been easy. This year, on February 10, at about six in the evening, I left my house to go buy a packet of milk. The shop is about half a kilometer from my house. On my way to the shops, I saw two men, standing next to a Nissan Van; the type used for matatus, though this one wasn’t a matatu. It didn’t have the yellow lines painted across its body. I stayed at the shop for five minutes then started walking back to my house. Read more…

15 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 3:37 pm

Categories: HOA News   Tags:

Seife Nebelbal Radio; Radio Simbirtuu

Seife Nebelbal Radio, November 21, 2014 Simbirtuu 20 11 2014

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 12:22 am

Categories: Oromia   Tags:

The Conundrum of Ethiopianism III

By Yaadasaa Dafa | November 21, 2014

Yaadasa Dafaa

Yaadasa Dafaa

In both “The Conundrum of Ethiopianism” I and II, I discussed the pseudo identity of the dictated Ethioiwinett, and its lack of the authentic foundation for reception as a principal identity index or uniqueness in the real Oromo Nation’s communities. At the conclusion of “The Conundrum of Ethiopianism II” I did state: “….Thus, the natural death of “The Conundrum of Ethiopianism” can be blamed on no one except themselves (the Ethiopian colonialists). As the banning of the Macha-Tuullama Welfare Association by the colonial Ethiopian regime in 1967 was an open invitation for the Nation of Oromia to stand up for its own freedom, so today are the attacks on the Oromo nationals, all the suffering of the Oromo students, children, women, elders, and all segments of the Oromo people in the hands of the present Ethiopian Colonial regime will continue to fuel the just cause of the Oromo Nation till the overdue freedom is obtained”. Read more…

26 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/11/2014 at 9:05 pm

Categories: Articles   Tags:

Update 1: Sagalee Qeerroo Bilisummaa Qophii Sadaasa 19 and 20, 2014

qeerroo
Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 20/11/2014 at 2:32 pm

Categories: Oromia   Tags:

TVOMT: “Waanan Oromo Tahee” fi Sagantaa Guyyaa Yaadannoo FDG 2014 Toronto

1 comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 20/11/2014 at 10:40 am

Categories: Afaan Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Oromiyaa   Tags:

New tool for spy victims to detect government surveillance

amnestyNovember 20, 2014 (Amnesty International) — A new tool to enable journalists and human rights defenders to scan their computers for known surveillance spyware has been released today by Amnesty International and a coalition of human rights and technology organizations.

Detekt is the first tool to be made available to the public that detects major known surveillance spyware, some of which is used by governments, in computers. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/11/2014 at 7:41 am

Categories: HOA News   Tags:

Oromo Voice Radio Broadcast, November 19, 2014

Oromo Voice Radio broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at 7:00 PM Finfinne time at 16 MB or 17850 kHz. Oromo Voice Radio is operated by Madda Walaabuu Media Foundation.

 

In today’s broadcast:

 

 

1. News
2. Qophii Tibbanaa
3. Mala Jireenya

Website: http://oromovoice.org
Email: ovr@oromovoice.org
Facebook: Read more…

8 comments - What do you think?
Posted by admin - 19/11/2014 at 1:46 pm

Categories: Oromia   Tags:

100 Ethiopians arrested  in Karonga: Five Malawi citizens nabbed for aiding illegal entry

100-ethiopians-outside-karonga-cells-600x450

The illegal lags from Ethiopia outside a police station in Karonga-Photo by Tiwonge Kumwenda, Nyasa Times

November 19, 2014 (Nyala Times) — Malawi Police  swooped 100 Ethiopian migrants in Karonga near the border with Tanzania who entered the country without authorised documents.

Karonga police spokesperson Enock Livason said the Ethiopian migrants were arrested together with five Malawians who had facilitated their illegal entry.

The five Malawians are Thoko William 22 years, of Yapola village Traditional Authority Mkuwula in Dowa, Shaibu Ajibu 32 of Misigwida village TA Maganga in Salima, Majuto Mwaisopo 30 of Katolola village TA Kyungu in Karonga and Stain Chimanile 22 of Madisi village TA Mponela in Dowa.

“These entrants used two different vehicles belonging and driven by Malawians who escaped and abandoned the cars after seeing the police but were later arrested,” he said.

He said the police managed to intercept the group after communities around Ipyana and Mwenelondo areas tipped them on the strange faces who were moving around. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 19/11/2014 at 10:47 am

Categories: HOA News   Tags:

Next Page »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com