Archive for July 5th, 2012

Oromo Soccer Tournament 2012, Toronto, Canada

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 05/07/2012 at 11:36 pm

Categories: HOA News   Tags:

Kallacha Dandii Bilisummaa Dhugaa

Damee Boruu irra | Adoolessa 5, 2012

Biyyoota qabsoo bilisummaa ofanii bilisummaa isaanii gonfatan irraa sabni Oromoo waan baratu qabaa?Qabsoo bilisummaa bara dheeraaf geggeessaa jirru kana keessatti qalbiin yaadni naannesine hubanne jiraa?Gareen keenya warri wagaa afrtamaa ol godaansa qabsoo bilisummaa Saba Oromoo keessa turre muxxannoo argame kan dhalootaa har’aa fi boruuf dabarsinu jiraa? jennee yoo of gaaffanne bareedaa dha.? Gaaffii kanaa kan fakkaatan armaa gaditti diddirirsinee deebii kennuuf yaalla.

Sabni biyya lafaa hedduun qabsoo hadhaan hida sirna kolonefataa of keessaa buqqisee darbeebilisummaa isaa gonfateera. Biyyi tokko gabrooftuu halagaa irra bilisa bahee jechuun ummatni qabsoo geggeese hunduu ilaa fi ilaameen nagaan bilisummaa booda biyyaa isaa keessa jiraachaa jira jechuu akka hin taanes hubatamuu qaba. Warrii aangoof dheebuu qabu mirga uummata irraa sarbani amma gaafa biyyoon isaan nyaatuuti jiruu fi jireenyi uumataatti ibidaa qabsiisaa akka jiran ni agarra. Haa tahu malee dandiin sabni itti bilisoomu danda’u tokkichaa fi tokkummaa akka tahe ifa kanjira.Innis waraana irree tokkumman uummatni oofu qofa. Qabsoon bilisummaa uummatni keessatti qooda hin fudhan bakka kam iyyuu hin gahu.Bara baraan achumaa lafa dhiituu dha. Amma saba guututti akka gurmuu tokkotti hin sochoofne hojiin keenya bakkuma tokko dhaabbanne lafa dhiitu irraa adda hin tahu. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 05/07/2012 at 5:20 pm

Categories: Oromia   Tags:

Ethiopian soccer tournament promoting unity leads to division

(Matt McClain/FOR THE WASHINGTON POST) – Afewerki Tadesse of the Maryland Axum waits to take part in Sunday’s opening ceremonies of the AESAOne 2012 soccer tournament at RFK Stadium

July 5, 2012 (The Washington Post) – A black pickup truck slowly circled RFK Stadium. Its sole cargo was a billboard bearing the images of a starving child, a man with a swastika on his forehead, piles of money and a soccer ball.

Just inside the stadium, the All Ethiopian Sports Association One’s first annual soccer tournament, a six-day extravaganza promoting oneness among Ethiopians in America, was getting underway.

The description of the event on the billboard was slightly different. It read, “Blood Money Festival.”

Unity can be so divisive sometimes.

Ethio­pians living in the United States are used to navigating political differences that stem from power struggles in their native country. But for decades, amateur soccer leagues were immune. Now, the controversy surrounding the tournament, which began Sunday and ends this weekend, has injected political overtones into a beloved sport. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 05/07/2012 at 5:14 pm

Categories: Ethiopia   Tags:

CIGOO

Binta Dirree Irraa| Adoolessa 05, 2012

Lafee cabsadhuu dhuha arkadhu!
Jecha hiikkaa lama qabu arkadhuu. Dhuhaa fi lafee adda baafadhu.
Hiikkaan sarara duraatii walqunnamtii qabu lafee yoo ta’u, dhuhati garuu
sarara duraatii qunnamtii hin qabu.

1.Horii eeguu dhiiftee joollee tapha gortee
Maaf irran dhorkinee harreen caffee seentee

2.Tuni raaree teenyaa tan keessatti tabannuu
Citaa argachuu hayyama hin gaafannuu

3.Waliin gamaa fidnee ashiitaa timiraa
Hiree kennuu didee kophaa nyaachutti jiraa.

Dubbistoota barreeffama kanaa, mee deebii Cigoo kanneenii yaalaa.

5 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 05/07/2012 at 10:15 am

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Oromia: Let’s Stop Deforming Afaan Oromoo

By Oumar Hussein | July 5, 2012

“Language is the dress of thought.” Samuel Johnson

Some of us who were raised in towns do not speak a fluent Afaan Oromoo. What is even shocking is to come across people who call themselves writers, reporters; journalists and doctors speak a deformed or mutilated Afaan Oromoo on televisions, conferences, and meetings. This, in turn, affects our people in a negative way to communicate with each other. The audience considers their speech-patters as flawless and right. Most of the words and phrases come out of our brothers and sisters’ mouths, however, do not have the tastes and flavors of Afaan Oromoo at all. Sometimes, it is even difficult to call it Afaan Oromoo, or Amharic language.

We expect these people to have a good command of Afaan Oromoo so that others can learn from them. I, think, this in part attributed to the fact that Amharic language is the medium of instruction in schools and has more air time on televisions. As this continues, it keeps on making impacts on the way we speak Afaan Oromoo. Our though patterns, too, have been continued being riddled and disfigured. Amharic, still, is a dominant language in the Ethiopian Empire and poses a serious threat to Afaan Oromoo. That is why the influence is so immense and well alive. There still, however, a room to improve it if we look to our grand fathers, grand mothers, fathers and mothers to help us out. They are more fluent than us. We should preserve the linguistic charm of Afaan Oromoo. We should learn from them. Our classical Afaan Oromoo is well alive in rural areas. Read more…

19 comments - What do you think?
Posted by admin - 05/07/2012 at 12:35 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags: