Archive for September 13th, 2012

As Muslim leaders no show at court, protest is set to resume

By Jawar Mohammed

September 13, 2012 (Gulele Post) — The Comittee of 17 leading the Ethiopian Muslim movement, who were rounded up at the beginning of the Ramadan month in July, were scheduled to appear in court today ( Sept 13, 2012). However, they were nowhere to be seen at the Lideta court. One possible reason for cancellation is to hide the fact that some members of the committee sustained visible and severe injury as a result of the torture orgy they were subjected for 10 long days during national mourning for Meles.  The excuse given by the judges for postponing the hearing is that the noise outside would disrupt the proceeding.

Hundreds  of activists turned  up at court to show their support for the committee. They waited there for hours and had to pray at the scene. The 10 months long protest that was disrupted due to the death of the patriarch and the prime minister, and  for the new year holiday will resume tomorrow. Organizers have called for nationwide protest, at selected mosques, across the country. The organizers have reaffirmed that the protest will continue and grow larger  until  their demand for an end to forced indoctrination into the alien doctrine of the Ahbesh sect  and  independence from state interference of their religion institution is met. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 13/09/2012 at 4:30 pm

Categories: HOA News   Tags:

Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii fi Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif

Fulbaana 13, 2012

Waamicha ABO Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif

Ergii sabni Oromoo gabrummaa jalatti kufee kaasee Oromonni bifa adda addaa tin qabsoo blisummaa geggeessaa jiraachuun ni hubatama. Adeemsa kana keessa hireeleen adda addaa dhufanii dabranii jiru. Bu’aaleen xixiqqoon adda addaas argamanillee galii keenya maayyii hin geenye. Haala amma empire Ethiopia keessatti uumamaa jirurraa carraa argamuun malutti dhimma bahuun qabsoo teenya gara fuulduraatti furgaasuuf dhaaboonni Oromoo akkaataa amma qabsoo itti geggeessaa jiranirraa haala adda taheen hujii qabsoo qindeessuun barbaachisaa tahee mul’ata. Kanaaf ABO dhaabota Oromoof waamicha kana dabarsa.

Sabni Oromoo bara dhibba caalaa gabrummaa jala ture keessatti qabsoo adda addaa geeggeessaa ture. Yeroo tana keessatti diinni Oromoo adda qoqqoodee maqaa adda addaa itti kennuu dhaan eenyummaa isaayyuu if wallaalchisuuf hedduu carraaqe. Haa tahu malee Oromon sirna kana amanfatee hin fudhanne. Sadarkaa duraatti fincila qindoomina hin qabne naannoo naannoo dhan geggeessaa turee adeemsa keessa dhaaba biyya guutuu hammatutti geeddarate. Akka kanaanis tokkummaa sabichaa deebisee gadi dhaabee sabboonummaa dhas dagaagse. Read more…

21 comments - What do you think?
Posted by admin - 13/09/2012 at 4:18 pm

Categories: Oromia   Tags:

Kenyan Red Cross calls for ‘urgent aid’ for Ethiopian refugees

The Kenyan Red Cross has called for urgent humanitarian aid to help thousands of Ethiopians who have fled fighting between ethnic groups. Battles between the Borana and Garri tribes, in Ethiopia’s Oromia region, which borders Kenya, have killed at least 18 people. Al Jazeera’s Peter Greste reports from Moyale on the Kenyan side of the border.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 13/09/2012 at 12:44 pm

Categories: HOA News   Tags:

EmTech Preview: Another Way to Think about Learning

Why I hope kids in Ethiopia can teach the rest of us something profound about education.

By NICHOLAS NEGROPONTE

Self-taught: Children in Ethiopia are learning to use the distributed tablets.

Sept 13, 2012 (Technology Review) – Seymour Papert, a computer scientist and pioneer in artificial intelligence, once said: “You cannot think about thinking unless you think about thinking about something.” Does this apply to learning? Maybe not. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 13/09/2012 at 5:08 am

Categories: Oromia   Tags:

Qabsoo Bilisumaa Oromoo bara 1991 duraa fi sana boodaa

Abdii Boruutiin | Fulbaana 13, 2012

Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) kan eegale, biyyi teenya Oromiyaan Minilikiin weeraramtee; erga uummatni ykn sabni keenya gabrummaa Habashaa jalatti kufee kaasee akka ta’e seenaatu mirkaneessa. Barreeffama kana keessati, QBO bara 1991 duraa yoon jedhu garuu duubatti deebi’ee jalqabarraa kaasee ilaaluuf otuu hin taane, caalaatti kan ani itti xiyyeeffadhu, QBO Adda Bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru yoo ta’u, yeroon ani bakkee lamatti baasee ilaalus erga ABOn ijaaramee kaasee hanga bara 1991 fi sana boodaa ti. Ijoon barreeffama kanaas sochii ABO fi dammaqinsa uummata keenyaa walbira qabee ilaaluu ta’a. Dammaqinsa yoon jedhu ammoo, guddina fi bilchina Oromummaa hubachuudhaan; sabboonummaan Oromoo sadarkaa maaliirra akka ture fi har’a irra jiru ibsuufi.  Read more…

9 comments - What do you think?
Posted by admin - 13/09/2012 at 12:46 am

Categories: Oromia   Tags: