Archive for September 17th, 2012

AYYAANA HUNDEEFFAMUU WAGGAA 30ffaa WALDAA GARGAARSA OROMOO (WGO) BIYYA UK

1982 – 2012, MAGAALAA MAANCHISTAR (INGILIZII)

Fulbaana 17, 2012

Waldaan Gargaarsa Oromoo biyya UK (WGO-UK) ayyaana hundeeffamuu waggaa 30ffaa isaa Fulbaana 8, 2012 magaalaa Maanchistar biyya Ingilizii keessatti sirna ho’aa fi miidhagaan kabajate. Erga bara 1982tti hundeeffamee, WGO-UK bifa adda addaan baqattoota Oromoo Gaafa Afriikaa fi biyya UK keessatti argamaniif tajaajila gargaarsaa kennaa ture. Waggoottan darban kana keessatti, Waldaan kun biyya Oromiyaa keessattis hojiilee garaagarsaa fi guddina misoomaa irratti hirmaateera. Gargaarsa inni kennaa jiru keessaa inni guuddaa fi angaafti maallaqa, nyaata, qorichaa fi uffata walitti qindeessuun baqattoota Oromoo biyyoota ollaa kan akka Sudaan, Keeniyaa, Jibuutii, Somaaliyaa fi Eritiriyaa keessa jiraniif erguu dha. Biyya UK keessatti, WGO-UK kallattii iyyata koolu galtummaa, mana jireenyaa, barnootaa fi kanneen kana fakkaatan irratti gorsaa fi gargaarsa barbaachisu mara kennuun baqattoota Oromoo cina ni dhaabbata. Akkasumas, OSG (Oromiya Support Group) faana wal-utubuun yeroo hedduu qorannoo geggeessuun rakkoolee baqattoota Oromoo irra gahaa jiran kan akka dhiibamuu mirga dhala namaa addunyaatti beeksisuuf carraaqqiin godhamaa jiru guddaa dha. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 17/09/2012 at 12:28 am

Categories: Oromia   Tags:

Somalia’s new president inaugurated

Sept 17, 2012, GALKAYO, Somalia (AP) — Somalia’s new leader was inaugurated Sunday amid tight security in the capital, Mogadishu, four days after President Hassan Skeikh Mohamud survived an assassination attempt.

Mohamud, a teacher and activist, won the election last week against outgoing President Sheik Sharif Sheikh Ahmed by the legislative vote of 190 to 79.

The inauguration ceremony was attended by some regional leaders, including the prime minister of Ethiopia and the president of Djibouti.

The attempt on Mohamud’s life on his second day in office highlighted the serious security challenges he faces as he takes the helm of a volatile country that has not had a stable government for more than two decades. Mohamud himself acknowledged this fact, saying in his inauguration remarks that security was the paramount issue. He promised to be a democrat and to create “an effective justice system” that serves all Somalis. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 17/09/2012 at 12:02 am

Categories: Somalia   Tags: