Afranqalloo

Binta Dirree irraa | Waxabajjii 30, 2012

Afranqalloo madda tokkummaa
Kan jaalalaa fi kan sabboonummaa

Hundee Oromoo kan Bareentumaa
Akeeka galii kan bilisummaa

Walgayii sabaa kan hawaasummaa
Dammaqsaa sabaa diddaa gabrummaa

Jaarmaya maadhee kan Oromummaa
Falmataa haqaa mirga namummaa

Manguddoo Afranqalloo yaa warra haqaa
Yaa sabboonoota warra dammaqaa

Waa tolee miidhagee jalqabni keessaanii
Hundee bilisummaa bu’urri keessanii

Xurreen Oromummaa isin nuuf saayxanii
Jalqabni isaa tolee akeekni keessanii

Hanga’ee mandhee bakkayyu walga’ee
Sabboonummaa cimtuu nama keessa kaa’ee

Manguddoo Afranqalloo warra hujii boonsaa
Hin irraanfatamtan sammuu teenya keessaa

Wareegama qaalii kan sabaaf kafaltan
Seenaa saba boonsu galmeessuun dabartan

Dhaloota haaryaaf fakkii guddaa taatan
Onnee sabboonummaa keessatti magarsitan

Manguddoo Afran Qalloo goota gootowwanii
Oromoon ni boonaa hujii teeysaninii

Abuubaker Muussaa sabboonaa Oromoo
Seenaa kee guddaa dhaa yaa jaalataa qomoo

Abdusalaam Haajii Ismaa’il Galmootii
Mahammad Haaji Muussaa Mahammad Xiqqaa ti

Mahammad Abdurahmaanis(kabura) jira
Kaniin maqaa dhooynees hedduu dha kan biraa

Baandiin muuziqqaa dha kan Urjii Bakkalchaa
Sirba Afaan Oromoo warra akkaan tolchaa

Alii Aammad Alii Saalihee Mahmuudii
Alii Shabboo Waddoo Ismaa’il Muummadii

Abdulhamid Aammad, Mahammad Yuusufi
Suleeymaan Yuusuf, Abdurahmaan Yusufi

Dameen isaan kanaa “Hiriyaa jaalalaa”
Kuni jara xixiqqaa warra isaan jalaa

Ali Birraa dhaa fi Abuubakar Muummadii
Abrahim Yuusuf/Himee/Abrahim Muummadii

Ilyaas Yusufi fi hedduu kanneen biraa
Hammanaan yaadadhaa senaan saanii jira

Baandii muziqaa dhaa hedduu dha ammalee
Maskoob lagaharree ammallee Arsalee

Biiftuu ganamaa fi Suuqal ilaaqillee
Ilillii Abrashaa iyyaal Qabri joollee

Hayyootni Afaanii Maddii walaloodha
Abuubakar Muussaa fi Shantam Shubbisaa dhaa

Mahammad Abraahim /Kopy/ Haamid Mahammadii
Abdi Muummad Yuusuf /Qophe/ isaan kana maddi

Ammallee ni qabnaa hayyootaa jajjabaa
Ani barreessee hin fixuu asirrattii dhaabaa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Binta Dirree