Baabura Warraaqsaa – Walaloo

Mekiyaa Abdullahi irraa | Adoolessa 19, 2012

Baabura warraaqsaa yeroo dura ka’uu
Imaltuun hedduu dhaa kan waliin bobba’uu

Xawalwaalle fi gantuun bakka hin gayanii
Buufata adda addaatti keessaa utaalanii

Ammallee hedduu dhaa kan karaa yaabbatuu
Kan sobaa fi dhugaa baree addaan baafatuu

Baaburri warraaqsaa takkallee hin boqatuu
Dirree bilisummaatii bakki itti dhaabbatuu

Baaburri warraaqsaa kan ittiin sossoohuu
Dhiigaa lafee malee boba’aan hin tahuu

Dhiigaa lafee jannaan yoom kan beeyladaatii
Kan isa sossoosuu dhiiga ilma namaatii

Dhiigaa lafee isaa kan fedhiin dhiheessuu
Sabboonaa Oromoo kan gabrummaa dheeysuu

Baabura warraaqsaa ABOtu oofaa
Kan isa yaabbatan sabboonoota qofaa

Kutataa ilma Oromoo gargaartuun WBOdhaa
Imaltootni isaa Oromoo bal’aa dhaa

Wayyaa baabura koo akka itti shubbisuu
Gantuu taatu malee sabboonaa hin kuffisuu

Oofi shufeera koo ati fayyaa dayii
Xiichi baabura kee bakkumaan na gayii

Hanga bakka geessuu hin dhaabbatin atii
Dheebuudhaa natti jiraa kan bilisummaatii

Dhaaba koo ABO jajjabaadhu ammallee
Gadoodaan hin fayyu bakka gayu malee