Baale Aanaa Kokosa Woreda Keessatti Basaasa TPLF Tokko Arraba Irraa Muran, Sochiin Qeerroos Jabaate

Qeerroo, Adoolessa 14, 2012, Kokosa, Oromia.

Gabaasaa godina Baale Ona Kokosa Woreda, magaalaa Aanaa kanaatti kaleessa Adoolessa 13, 2012 barattoonni Yuuniversity fi Koollejjii irraa galan walitti dhufanii Qeerro jiraataa naannichaa waliin walgahii fi sosso’iinsa warraaqsaa gochaa akka jiran gabaafame. Sochii barattooti godhan kana keessatti tiki Wayyaanee nama OPDO ta’e sochii keessa ruuqatee ykn kaayyatee basaasisaa akka jiru Koreen Qeerroo godinichaa beeksisan. Nami barattoota keessa ta’ee Wayyaanee basaasu maqaan Nugusee Dhaabaa kan jedhamu kun barataa fayyaa yuuniversity Adaamaa, dame Asallaa kan ta’e yeroo ta’u sabboontota barattoota Oromoo kanneen warraaqsa bilisummaa Oromoof sosso’an jedhee bakka teessuma ykn walitti dhufeenya Qeerroo jala bu’ee waajjira Tikaa Wayyaaneetti saaxiluuf yoo deemu, humni hin beekamiin haala kanatti dammaqe dargaggoota Oromoo hammeenya diinaa irraa baraarsuuf jedha namticha basaasa ta’e kana irratti tarkaanfii fudhachuun akka barnoota warra kaaniif ta’uttis arraba isaa irraa muruun diinaaf akka hin basaasne akeekachiisa aayyiin irraan gahan.
Barataa gufuu qabsoo ta’e kanas harraba isaa keessa kutanii akka hin dubbanne, gochuu isaanii gabaasaan addeessu itti fufee Aanama kana keessatti erga gochi kun raawwatamee booda barattoonni waraqaa dhaadannoo “QABSOON ITTI FUFA, GABROONFATAAN NI KUFA” jedhu waraqaalee hedduu bifa alaabatiin barreeffame raabsanii akka jiran beekama. Barattoota waraqaa kana raabsanii fi tarkaanfii barataa kana irratti raawwatan qabuuf jecha kaleessa Adoollessa 13, 2012 sa’a 8:00wb irraa kaasee jala deemtonni wayyaanee hordoffii cimaa fi sakattaa’insa naannicha irratti gochaa akka jirtu gabaasaan naannicha irraa nu gahe addeessa.