Gaafa – Walaloo

Makiyaa Abdullahi irraa | Adoolessa 21, 2012

Gaafa gaafni keetii
Kan moosinni keetii
       Gaafaan na dirteetii
       Na fonqolchiteeti
Abbaa gaafa doobbaa
Teeysee ana gubbaa
       Gaafni kee dheeratee
       Miidhaan babaay’atee
Qabsooniin gabaabsaa
Gaafa kee dabeysaa
       Wahiin fitti si dhiisaa?
       Hundeen si buqqisa!
Bakka irraa dhuftettii
Galta Tigrayittii!

       Meshaa hin fuutuu qullaa
       Deemta harka lulaa
Yookaan asitti haftaa
Xaa’oo biyyee taataa
       Irreen Oromtichaa
       Qabritti si galachaa!!
Gaafni gaafaan cabaa
Beekuu qabda doobbaa!
       Gaafadhuu baradhuu
       Cabuu kee beekkadhu
Yaa Oromoo ka’ii
Abbaa gaafaa ta’ii
       Gaafa gaafaan cabsii
       Gaafa kankee labsii
Gaafni keetiis har’aa
Hin jiru kan biraa!
       Yeroon sin dabrinii
       Ifitti hin laafinii
Walitti iyyadhuu
Iyya dabarfadhuu
       Waljalaa awwaadhuu
       Bakkayyuu dirmadhuu
Harka walqabadhuu
Tokkoomii jabaadhuu
       Mallasaan fonqolee
       Har’a yeroon tolee
Doobbaa kee ba’adhuu
Mataarra kaayadhuu
      Gaafa keetiin boonii
      Keeti injifannoonii
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Binta Dirree/Makiyaa