Injifannoolee Qabsoon Gonfataman Tikfachaa Kanneen Hafan Galmeeffachuuf Soch’uun Dirqama Lammummaa Oromooti!

Adoolessa 17, 2012

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

Ummanni Oromoo qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin kurnoota dabran baayéef geggeessaa tureen injifannoolee hin tuffatamne galmeeffachuun hin haalamu. Haa tahu malee ammayyuu taanaan Oromoon guutummaa guutuutti mirga abbaa biyyummaa biyya isaa Oromiyaa irratti qabu deebifachuuf qabsoon isa hafe guddaa dha. Mirga hanqate guddaa kana guuttachuuf jechas qabsoon hogganummaa ABOtiin geggeeffamu osoo wal irraa hin citin jabaatee itti fufee jira. Wayta ammaa kanatti tarkaanfiileen waraanaa balínaan WBOdhaan fudhatamaa jiranii fi diddaan ummataafi sochii Qeerrootiin wal qabatee Oromiyaa mara waliin gahaa jirus ittuma fufa qabsoo deemaa dhufee yoona gahee ti. Mootummaan Wayyaanee diddaa ummataa fi tarkaanfiilee WBO Oromiyaa waliin gahaa jiru gad baasee irraa dubbachuu irraa of haa qusatu malee, tarkaanfiilee kanaan heddu laalatee muddamaa jiraachuu isaa haaluu hin dandaú. Duris taanaan sirnoonni Itoophiyaa dhufaa dabraan diddaa ummata Oromoo irraa isaan mudatu ukkaamsuu fi akka rakkoon homaatuu hin jirretti dhiheessuun aadaa isaanii waan taheef Wayyaaneenis as dhihoo kana sanuma jabeeffataa jira. Ibsaa guutuu