Waamicha Walga’ii WWDO

Nagaa keenya obbolummaa dargaggoota Oromoo DMV (District of Columbia, Maryland fi Varginia) jirrattan maraaf dabarsina.

Akkuma beekamu walga’iin WWDO (Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromo) kan ji’aa Dilbata Hagayya 05, 2012 geggeeffama. Sagantaa guyyaa kanaatti qophilee bashannansiisoo fi barsiisoo dhiyaatanitti dabalee waa’een aadaa fi seenaa Oromoos tartiiba qabatee jira.

Kanaaf, guyyaa kanatti dargaggooti Oromoo naannoo DC, MD fi VA jirattan marti dhuftanii sagantaa kantti akka hirmaattan akkasumas tokkummaa keenya akka ibsinu WWDOn isin hafeera.

Guyyaan: Hagayya 05, 2012

Bakka walga’ii: Waajjira Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo

6212 3rd St, NW

Washington, DC 20011

Sa’atii: 6:00w.b.

Galatoomaa.

Koree Gidduu WWDO