Afaan Oromoo

Waliigalan…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 28/08/2014 at 7:24 pm

Categories: Afaan Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Oromiyaa   Tags:

Ergmtooti Wayyaanee Dr. Mitiku Tesso fi Dhabaa Dabalee Sirna Nama-nyaataa Wayyaaneef falmuuf Washington, DC galan

Ayyaantuu.com | Waxabajjii/June 08, 2014

Dr. Mitikkuu Teessoo, Pirazdantii Univarsity Amboo

Dr. Mitikkuu Teessoo, Pirazdantii Univarsity Amboo

Miseensota OPDO fi ergamtoota sirna abbaa irree TPLF/Wayyaanee kan ta’a Dr. Mitikkuu Teessoo fi Obbo Dhaabaa Dabalee Washington, DC Ameerikaa akka galan beekame.

Prezidantii Univarsity Ambo kan ta’e Dr. Mitikkuu Teessoo fi miseensa Koree Gidduu OPDO kan ta’e Dhaabaa yeroo ammaan tana sochii Fincila Diddaa Gabrummaa fi gaaffii abbaa biyyummaa barattooti, dargaggooti fi ummati Oromo marti jabeessanii geggeessaa jiran, ajjeechaa, hidhaa, reebicha fi gara dabarsuu humni Agazi fi tika TPLF ummata Oromoo irratti ifaa fi dhoksaan geggeessaa jiru gara dabarsuuf murna gita bittaa bicuu Wayyaanee golguuf ergama jabaa fudhatanii akka bobbaafaman bira gayamee jira.

Ergama isaanii kanas gara Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa ykn State Department deemanii gochaa sukkanneessaa humni Agazi Oromiya keessatti raawwachaa jiru akka hin raawwatanetti sobaan dhugaa bahuuf akka adeemaa jiranis sabboontonni Oromoo irra gahuun beekmeera. Read more…

61 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 08/06/2014 at 4:36 pm

Categories: Afaan Oromoo, HOA News, Oromia, USA   Tags:

Waamicha Wal-gahii WWDO, Waxabajjii 01, 2014

WWDO logo - 5.2814Walgah’iin WWDO idleen Dilbata, Waxabajjii 01, 2014, sa’aa 6:00wb irraa eegalee galma Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo, Washington DCtti geggeeffama.

Kanaaf, walga’ii kanatti dargaggoonni Oromoo Washington naannoo isaa jiraattan akka itti hirmaattan kan hafeeramtan yoo ta’u, guyyaa kanatti haala ummata Oromoo fi Oromiyaa yeroo ammaa irratti akkasumas dhimmoota waldaa irrattis mariin ni taasifama. Guyyaa kanatti sagantooti gaggabaaboo biroos ni dhiyaatu. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 28/05/2014 at 9:47 pm

Categories: Afaan Oromoo, USA   Tags:

Breaking News:- Wallagga, Magaalaa Innaangoo Keessatti FDG Itti Fufee Jira.Dhukaasi Meeshaa Waraanaas Dhagahamaa Jira.

Caamsaa/May 12, 2014 | By Qeerroo.org

Caamsaa 12, 2014 FDG jabaatee itti fufuun har’a Wallagga magaalaa Innaangoo jedhamu keessatti jabaatee itti fufee jira. Haala kanaan mootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa uumata Oromoo kana dhaamsuuf jecha meeshaa waraanaa fayyadamuun uumata irratti dhukaasaa jiraachuun beekame. Hanga ammaa uummati hammam akka miidhame hin beekamiin jira.

Loltooti Federaalaa magaalaa Gimbii irraa humna dabalataa gama sanatti akka deemaa jiran gabaasi Qeerroo Network ciccitaan nu dhaqabe addeessa.

Magaalaan Inaangoo magaala Gimbii irraa gara dhiyaatti fageenya kiilomeetra 16.7 ykn mayila 10.4 irratti argamti.

Gabaasa dabalataaf ni dhiheessina.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 12/05/2014 at 11:14 am

Categories: Afaan Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Oromiyaa, Oromia   Tags:

“Ela akkasaa, elammasaa..” Wallee Qeerroo; “If We Must Die!”: Translated & read by Zalalam Abarra.

“Ela Akkasaa, Ela ammasaa…”: Wallee Qeerroo Harwaa Claude McKay’s “If We Must Die!”: Translated & read by Zalaalam Abarraa

3 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 12/05/2014 at 9:30 am

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Magaalan Gimbii Mormii Ummataan Jeequmsa Guuddaa Keessa Galte

Ayyaantuu.com | Caamsaa/May 10, 2014

Magaalaa Gimbii jeequmsa keessa jirti -5.10.14Wallagga Dhiyaatti magaalaan Gimbii sochii mormii ummata Oromoo magaala sanaan jequmsa gudda keessa galtee akka jirtu oduu ammaan tana Ayyaantuu.com gahe ifa godhe.

Akka odeeffannoo argameetti mormii qeerroon magaalaa Gimbii guyyaa Sanbataa, Caamasaa 10, 2014 kaasaniin lubbuu dargaggoo Oromoo tokko humna Waraanaa motummaa Itophiyaan yeroo galaafatamu lama ammoo mada’anii hospitaala Adventistii Gimbiitti yaalaaf galaniiru.

Qabeenyaan deggertoota mootummaa gabroomfataa TPLF adda addaa mormi ummataa kanaan kan barbaadaa’e yeroo ta’u humni poolisa federaalaa ummata irratti dhukaasa banee miidhaa geessisaa akka jiru hubatameera. Magaalli Gimbiis waraana Wayyaanee fi Polisa Federaalaan weeraramtee akka jirtuu fi barattooti mannee barumsa olaanoo adda addaa irraa gara mana isaaniitti deebi’a jiranis battaluma sochii ummataa kana caalaatti finiinsaa akka jiranis maddi oduu kun ifa godhee jira. Read more…

10 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 10/05/2014 at 8:57 am

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Breaking News:-Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalli Aliiboo tohannaa Wayyaanee jalaa baatee Harka Uummataa galte!

Qeerroo.org | Caamsaa 1, 2014, Aliiboo

Oduu ammee/Breaking News:-Godina Horroo Guduruu Wallaggaa
gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo jabaachuudhaan kan itti fufe godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaala Aliiboo keessatti Uummatnii fi Qeerroon gamtaan ka’uun Magaala Aliiboo tohannaa isaa jala oolchate

Mootummaan Wayyaanee gaaffii abbaa biyyummaa karaa nagaa gaafatame deebisuu diduudhaan barattoota Oromoo jumlaan mana hidhaatti naqaa kan as gahe dhaabbachuu qaba jechuudhaan Uummatnii fi Dargaggootni Oromoo magaala Aliiboo “Wayyaanee, Sii Wayyaaree?” jechuudhaan Magaala Aliiboo rasaasni wayyaanee akka bokkaa osoo roobuu tohannaa isaa jala galchatee jira. Bara Mootummaan wayyaanee burkutaa’etti Oromoon gamtaan ka’uu qaba jechuudhaan “Ka’i Oromoo” jechuudhaan dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolanii jiran. Read more…

16 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 01/05/2014 at 3:50 pm

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Waamicha Walgahii WWDO Dargaggoota Oromoo DMV maraaf

WWDO's Logo-4.27.14

Waldaan Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo (WWDOn) yeroo muraasaaf quunnamtii/hojii sadarkaa koree gidduu qofaatti daangessee ture xumureee hamilee haarawaan hojii isaa idlee itti fufuuf qophii isaa raawwatee jira.

Akkuma kanaan, koreen gidduu WWDO walgeettii gaafa 04/13/2014 adeemsiseen hojii boonsaa fi bu’uuraa kan dargaggootaa fi uummata Oromoo walitti fiduu fi Network ijaaruu WWDOn hojjechaa ture caalatti itti fufuun barbaachisaa waan ta’eef haalawwan ittiin hamilee miseensota keenyaa fi dargaggoota Oromoo jabeessinuu fi humneessinu irratti tooftaa harawaan itti adeemuuf waan saganteessineef waamicha goonee karoora kana miseenotaa WWDO fi dargaggoota Oromoo (harawaa) naannoo kana jiraataniif ibsuun barbaachisa akka ta’e irratti walii galuudhaan murteessinee jirra. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 27/04/2014 at 11:41 am

Categories: Afaan Oromoo, USA   Tags:

Artistiin Oromoo Beekamaan Gammachiis Bayyanaa dhukkubsatee akka gargaarsa barbaadu ibsame.

Ayyaantuu.com | Ebla 23, 2014

Gammachiis BayyanaaArtistiin beekamaa fi sabboonaan Gammachiis Bayyanaa dhukkubsatee yaala dhabuun manatti galee akka jiruu fi yaalamuufis humna isaa waan hin qabneef gargaarsa akka barbaadu sabboontonni Oromoo ibsan.

Yeroo dheeraaf walaloowwan, diraamaa gaggaababoo fi sirboota adda addaa rakkoo fi miidhaa ummata Oromoo ibsan, kan haqaa fi duudhaa Oromoo calaqqisan qopheessun uummataaf gumaachaa, ummatas hamleessaa kan ture yoo ta’u, hojiiwwan isaa keeyssaa diraamaan gabaaboo fi walaloowwan akka “Dache”, “Bubbee” kkf kanneen ummata biratti fudhata argatanidha.

Hojiiwwan isaa keessaa “Bubbee” kan jedhu caqasaa.

2 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 23/04/2014 at 12:41 pm

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Mootummaan Wayyaanee Badii Tokkoon Malee Sabboonaa Artistii Oromoo Jaafar Yusuuf Ukkaamsuu Mana Hidhaa Galche

By Qeerroo.org | April 18, 2014

Weellisaa Sabboonaa Artist Jaafar YusuufMootummaan Wayyaanee aartii fi Artistoota Oromoo nyaachaa alalfachaa kan as geesse Sabboonaa Jaallatamaa wallisaa Oromoo kan tahee fi yeroo ammaa kana keessatti walleewwan haaraa baasuudhaan daran jaallatamaa kan dhufe Wallisaa Artistii Oromoo Jaafar Yusuuf mootummaan wayyaanee Ukkaamsuun mana hidhaa keessatti darara irraan gahaa jirti. Mootummaan wayyaanee Wallisaa Jaafar Yusuuf dhimma Lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu ilaalchisee wallee Finfinneen Keenyuma jedhu wallee baaqqee gadhiisteetta, Ati akeeka mootummaa wayyaanee Uummata kakaasuun fashalsiisuu irratti argamta jechuun mana hidhaatti ukkaamsuun darara jabaa reebichaa bakka lafeen ilmaan Oromoo hedduun keessatti nyaatame Maaikelaawwii keessatti dararaa jirti

Mootummaan Wayyaanee Artistoota Oromoo waan Oromoo fi Oromiyaa sirban kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa, Abdii Qophee fi kanneen biroo hedduu darara jabaa irraan gahuun lubbuu isaanii kan dabarsite yoommuu tahu yeroo ammaa kanas Sabboontota Oromoo Artistoota waan Oromoo sirbuun oromummaa hubachiisan kanneen akka Jaafar Yusuuf mana hidhaa keessatti darara jabaa irraan gahaa jirti. Read more…

14 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 18/04/2014 at 1:10 pm

Categories: Afaan Oromoo, HOA News, Somalia   Tags:

Weelluu Jaafar Yusuuf haaraa 2014: “Finfinneen Keenyuma!!!”

2 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 13/04/2014 at 10:14 pm

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

Ergamtooti Wayyaanee Abbaa Duulaan durfamu Embassy Itophiyaa Washington, DC keessatti ergama raawwatuuf yaalaa jiru.

Ayyaantuu.com, Washington, DC | Gurraandhala 2, 2014

Abbaa Duulaa G. ( Minaasee W.Giorgis) - 2.2.14Ergamtooti mootummaa abbaa irree Wayyaanee/TPLF kan Abbaa Duulaa Gammaadaa (Minaasee W/Giorgis) durfamu ajaja TPLF irraa itti kenname qabatee gara Washington, DC dhufuun beekame.

Abbaan Duulaa ykn Minaaseeni fi gareen isaa Embassy Itoophiyaa Magaalaa Washington, DC jiru keeyssa riphuudhaan warreen faayidaa dhuunfaa isaaniitif akkuma isaanii mirgaa fi haqa ummata Oromoo fi Oromiyaa dabarsanii gurguran/kennan waliin ta’uudhaan dhoksaadhaan kaayyoo dharaa kan manneen barumsaa Oromiyaa keeysatti babal’isuuf jedhuun gargaarsa qarshii walitti qabuuf yaalii gochaa akka jiranii fi sochii dhoksaa kanas sabboontoni Oromoo irratti dhaqqabuu ifa ta’ee jira. Read more…

30 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 02/02/2014 at 10:41 pm

Categories: Afaan Oromoo, USA   Tags:

Sirboota Oromoo Harawaa

Adnaan Mohammed: Hin Maqu Karaarraa! Shukri Jamaal: Oromiyaan Biyya Kiyya!

1 comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 02/02/2014 at 12:09 pm

Categories: Afaan Oromoo, Art & Culture, Oromia   Tags:

Nairobi, Keenya Keessatti Yaadannon Dhumaatii Oromoo Anoolee, Calanqoo fi Oromiyaa Bakka Adda Addaatti Tahe Kabajame.

Amajjii gaafa 26, 2014 biyya Keeniyaa magaalaa Nairobi keessatti guyyaan yaadannon dhumaatii (Genocide) saba Oromoo Anoolee, Calanqoo fi Oromiyaa bakkoota gara garaatti sirna Nafxanyaa fi abboota irreetiin raawwatame kabajame.

Guyyaa kanatti lammiin Oromoo magaalaa Nairobi kessa jiraatan martii heedduminan kabaja guyyaa yaadannoo kanaaf kan bahan yoo ta’u, sagantaan walaloolee fi diramaawwan adda addaa dhiyaataniiru. Artistooti Oromoo bebbeekamoon kan akka Abdii Ibrahim, Faaxee Anniyaa fi Aliye Sabetis argamanii ergaa kara ogummaa isaaniin dabarsaniiru. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 02/02/2014 at 5:15 am

Categories: Afaan Oromoo, Human Rights, Kenya   Tags:

Manni adabaa bakka yakkamaan itti amala isaarraa sirratu dhamoo,kan biraa?

Ittaanaa Guuttataa | Amajji 17, 2014 

Seenaa misooma impaayera itiyoophiyaa keessatti, erga mootummaan wayyaanee gara aangootti dhufe bara 1983 asitti jijjiiramni addaa ta’eera yoo jedhame ragaan kanaa firootaafi miseensota waayyaanee qofa. Qotee bulaan ooyiruusaarraa beebyaa tokko malee ijaarsi gamoowwanii, daandiiwwaniifi kkf dhugaatti saffiseera. Hireen qotee bultoota kanaas ilmaan isaanii waliin daandii bukkee ta’aanii harka isa ol darbuufi gad bu’uu ilaaluu, jecha dhaga’ee inbeenneen buusii kadhachuu, gaddee kofalchiisuu, rakkatee duuromsuu dha. Manneetiin barnootaa fi yaalaa, bu’araaleen misoomaafi wirtuuwwan hayyootniifi dargaggootni Oromoo masaanuuwwan wayyaanee akka korbeessa re’ee itti hidhaman manneetiin adabaa sadarkaa isaanii hineegganne haalaan baballataniiru. Abishaalichi mootummaa wayyaanee MB 1fi manneetii adabaa 2, kellaawwan fayyaa 2fi wirtuulee ilmi oromoo itti mirga namummaa isaa sarbamu baballisuun karooraa guddinaafi tiraanisfoormeeshinii keessatti xiyyeeffannaa addaa argateera. Odeeffaannoowwan garaagaraa akka eeranitti Impaayera Itiyoophiyaa kessatti kan hidhamee jiruu 86% Ilmaan oromoo ta’uun isaa kan isaaf falmuu tokko ille akka hin jirree ta’uusa ni ragaasiisa. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by admin - 17/01/2014 at 12:08 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

“Kunoo akkas, Ela ammas, Yaa lammii Koo Garaan Na Ciise Reefuu…”, Wallee Qeerroo Bilisummaa.

5 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 12/01/2014 at 8:10 pm

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Next Page »