Support Madda Walaabuu Media Foundation and its Oromo Voice Radio broadcast to Oromia

Oromia

Oromo Voice Radio broadcast on April 16, 2014

April is Oromo Voice Radio’s Special Month:

To Support Oromo Voice Radio click on Donate

Oromo Voice Radio broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at 7:00 PM Finfinnee time at 16 MB or 17850 kHz. Oromo Voice Radio is operated by Madda Walaabuu Media Foundation.

In today’s broadcast: Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 1:34 pm

Categories: Oromia   Tags:

LAFEE OROMOO CACCABSITEE NYAATAA?*

Taammanaa Bitimaa irraa | Ebla 16, 2014

QALBEEFFACHIISA: Yaa dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon kun bara 2011, ji’a Caamsaa keessa mandheewwan Oromoo kanneen addaddaa irratti baafamee ture. Ani kaleessa mandhee “bilisummaa.com” oggaan banen, kurfeessitoota mandhee tanaatiin ammas deebifamee baafuu isaa arge. Dubbiin ennaa san walaloon kun irratti xiyyeeffame dubbii daran cimtuu, tan lafaa fi lafee uummata keenyaa waan taateef, obboleewwan keenya deebisanii gabbaasani. Akkuma harra mandhee Oromoo isa “gadaa.com” jedhamu irratti dubbiftan, warri abbaa qawwee kunoo ijuma teenya duratti: Aannolee Lammaffaa fi Calanqoo Lammaffaa akka biraatti adeemsisaa jira. Habashoonni Tigraay humna qawwee fi humna abbootii qabeenyaa kanneen warra alaatti hirkachuun, Oromiyaa teenya akka dullacha masqalaatti qircatanii qircisiifachaa jiru. Kan nama dhibu warra isaan akka diina tokkoffaatti ilaalaa turan, nafxanyoota haareyyii fi moofeyyii kanneen Habashoota Amaaraa waammachuun, lafa lafee Oromoo tahe: Ambo irraa hamma Malkaa Jabduu fi Dirree Dhawaatti, Jimma irraa hamma Kombolcha Warra Qaalluu fi Baatii isaan Wallo keessaatti saammachaa, warreeni fi firoottan isaanii badhaasaa, waraabeyyii akka isaanii kanneen baargamaatti gurgurachaa jiru. Hubaddhaa! Awwaallan haadholii fi abbootii keenyaatu, dabreeyyuu kan jagnoota keenyaa kan akka Tufaa Munaa, Birraatuu Goolee, Waamii Garoo, Shabbuu Bordee fi Ilaansoo Halloo faatu buqqifamaa jiraa! Laggeeni fi harawwan Oromiyaatu summii fi xurii-ajaawaa gabroomfatoota Habashaatiin faalamaa jiraa! Daa’immaan Oromootu summii kanan dararamaa jiraa, itti-dabaleetuu dararamuuf deemaa! Yeroon iyyinee iyyadabarsinuu fi, ee akka Oromoota Kurnan Gullallee bara Minilik sanii: “uu uu qabi dhayi” jennu abadan ammuma! Hayyee tokkummaa, tokkummaa! Karaa hundaan ijaaramuu, ijaaramuu! Karaa hundaan hidhachuu, hedhachuu dha mallisaa! Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:38 am

Categories: Oromia   Tags:

MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Shanaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa | Ebla 16, 2014

DURAANDURSA

Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa!  Barreeffama kana kutaa sadaffaa, kunoo akkana jechuunan xumureeyyu: “Amma gara wiirtuu dubbii Dr. G. Hayilee sanatti yoo deebine, mee maaluma-laa qaroominni Amaaraa kan inni Oromoo fi Muslimootatu barbadeesse nuun jedhu kun? Innii fi illiitonni isaanii kaan, amma gara seenaa waggalee 400 fi 500-ii faatti deebiyuun kan uummata Oromoo fi Muslimoota Toopphiyaa kabajamoo irratti waraana banan, Toopphiyaa isaanii tana ijaaru fi moo diiguufi? Jarri kun uummata Oromoo isa walakkaa uummatoota Toopphiyaa kan barana lakkoofsaan kitila 92 (92 000 000) tahee, jechuun kitila 46 (46 000 000) fi sana irratti uummattoota Toopphiyaa kana keessaa, Muslimoota dhibbayyaa 50 (“50%”) fi dabreeyyuu, uummatoota Kibbaa maratti summii tuttufuun maal akka isaanii fiduufi? “Yaa qotiyyoo gowwaa, marga malee hin agarre bowwaa!”, jedha Oromoon waan akkanaa-tiin. Mee amma kutaan kun akka nutti hin dheeranneef, asuma irratti haa dhaabnu! Kutaa kanatti aanee dhufu keessatti, erga muummiyyeewwan Amaaraa duula hamaa fi jibbisiisaa: uummata Oromoo fi Muslimoota Gaafa Afrikaa irratti bananii seenaa Oromoos, seenaa Muslimoota keenyaas bardhibbee 16-ffaa fi bara Ahimad Giraanyi duraa irraa kaasuun dhugaa fi dhugoo irratti hundeeffamuun ibsamaatii, mee hammasitti nagaa fi nageenyi qeyee keessan irraa hin dhabamini!Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:28 am

Categories: Oromia   Tags:

Faaruu Alaabaa Angaatuu Baalchaatiin

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 6:05 am

Categories: Oromia   Tags:

Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo Oslo Norway Ebla 15, 2014

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 6:03 am

Categories: Oromia   Tags:

From Ambo in West, to Melka Jebdu/Dire Dawa in East, to Jimma in South, to Kombolcha/Walloo in North, Oromia is Up for Grabs Under the Cover of “Industrial Zones”

April 15, 2014 (gadaa) –According to documents acquired by Gadaa.com, the scale of land grabbing (land thefts) underway in Oromia by the TPLF junta, its Habesha “INVESTORS” (aka Neo-Neftegna’s) and its foreign financiers is larger than previously known to the public.

According to information aggregated by Gadaa.com, prime farmlands in Oromia, including the Walloo territory in the North, will be divided into at least 8 “industrial zones” and ownership of Oromo farmlands will be transferred to Habesha “INVESTORS” (aka Neo-Neftegna’s) and their foreign financiers under the pretext of the “Growth and Transformation Plan – GTP – Development” scheme. Read more…

9 comments - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 5:52 am

Categories: Oromia   Tags:

Oromo Federalist Congress (OFC) Sounds Alarm about the Ongoing Land-Grab in Oromia

1392604460April 15, 2014 (daniel tadesse) –The Oromo Federalist Congress (OFC) has sounded its sternest alarm about the ongoing land-grab activities in Oromia, especially the plan regarding the Oromian towns surrounding Finfinnee, in a statement released on April 14, 2014. OFC issued the statement at the conclusion of its meeting in Finfinnee on April 13, 2014.

In the statement, OFC also condemned the Ethiopian government’s Land Policy, which is being enforced in Oromia without Oromo’s participation, as a plan that will ignite violence between Oromo farmers and investors. Furthermore, OFC reminded the Ethiopian government about the Special Interests of Oromia in Addis Ababa (Finfinnee), which has not been implemented so far, per the Constitution. Read more…

9 comments - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 5:23 am

Categories: Oromia   Tags:

DABALATA SEENAA KABBADAA BIZUNESH

Ebla 15, 2014

J/ Kabbadaa B (1908-1976)

J/ Kabbadaa B (1908-1976)

Xiyyitii tuqaa kaasaa
Dhira tuttuqaa kaasaa
Tuqani nakaasani

Biyyaa nacalaasani jedha geeraraan Oromoo. Seenaa kana barreessuuf kan nakaase seenaa dhiyeenya kana mata dure “seenaa gabaabaa jaal Kabbadaa Bizunesh” jedhu jalatti garee “Advocacy for Oromia ” jedhamuun bareeffamee tuqee akka nakaase akka naahubattaniifan geerarsaan jalqabe. Seenaan gareen kuni barreesse seenaa gooticha kanaa haalan ibsuuf humna dhaburree itti yaadanii tanumayyuu ummata Oromoo biraan gahuuf tattaaffi taasisaniif galata qabu. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 5:19 am

Categories: Oromia   Tags:

Oromo Voice Radio broadcast on April 14, 2014

April is Oromo Voice Radio’s Special Month:

To Support Oromo Voice Radio click on Donate

Oromo Voice Radio broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at 7:00 PM Finfinnee time at 16 MB or 17850 kHz. Oromo Voice Radio is operated by Madda Walaabuu Media Foundation.

In today’s broadcast: Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 14/04/2014 at 4:03 pm

Categories: Oromia   Tags:

Oromiyaa biyya gootaa

Ebla 14, 2014

Oromiyaa biyya gootaa
Lixaa gara bahaa kibbaa gara kaabaa,
Yoo dhaqnee ilaalle seenaa gaggabaabaa,
Oromoon bakkayyuu goota hedduu qaba.

Bara teknooloojii fi oduun qaroominaa,
waa takkallee hin turin dukkanaawaa sana,
waan addunyaan ittiin yaada waliif hiru ,
interneetaa fi tv’n silaa bara sana maqaan isaayyuu hin jiru.
bilbilaa fi raadiyoonis harkasaanii hin turre,
garuu hariiroo isaanii diinni addaan hin murre,
hayyummaa qabaniin nuuf taraaran xurree. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 14/04/2014 at 6:58 am

Categories: Oromia   Tags:

International Oromo Youth Association – Press Release

IOYA_Logo

April 14, 2014

The first International Oromo Youth Leadership Conference was organized in 2006. It resulted in the creation of the International Oromo Youth Association. Every summer since 2006, OYLC has brought together youth across the diaspora to discuss issues pertaining to Oromo communities and build leadership skills. The eighth annual conference was held on June 29th, 2013 at Augsburg College. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 14/04/2014 at 5:50 am

Categories: Oromia   Tags:

Memorial Day of the Oromo Martyrs

By Leenjiso Horo | April 13, 2014

The legacy of heroes is the memory of a great name and the inheritance of a great example
–Benjamin Disraeli

The 15th day of April/Caamsaa is the Memorial Day of the Oromo Martyrs.  For this, on this day of April, we come together to commemorate the fallen Oromo heroes and heroines.  This day has been designated as the Memorial Day of Oromo Martyrs at the meeting of the National Council (Gumii Sabaa) of Oromo Liberation Front held in 1984.  Since then,  the Oromo have been observing this Memorial Day and it has gained widespread acceptance and popular support among the Oromo people and the Oromo nationals in the Diaspora. This day is popularly known as Guyyaa Yaadannoo Gootoota Oromoo. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 13/04/2014 at 12:11 pm

Categories: Oromia   Tags:

Looking back into the Oromo history, the case of Gujii-Borana

By Rundaasaa Asheetee | April 12, 2014

When we look back into the Oromo history, we find several sorrowful chapters of clan conflicts and it’s tragic consequence that we feel today.  To put this conflicts to sleep, the Oromians must understand their own history very well. For example, the Gadaa constitution stipulates that even a criminal will be treated with diginity and respect. That’s where Mogaasaa and Gudifacha becomes very important.

The occasional trouble that our Oromo clans suffer started because of many reasons. Some times when one is temptation to raid Herds of cattle from the other side and the other time when the other side raids settlements. These attitudes may have resulted in serious outbreaks that involve losses of property and life. In general though, in view of the vast territory that the Oromo settled, there had been very little trouble among the Oromo, especially compared to the Habashas conflicts that led to the fight of Gojamee against Gondare, the Tigrai against the Amharas. Read more…

8 comments - What do you think?
Posted by admin - 12/04/2014 at 8:33 pm

Categories: Oromia   Tags:

Breaking News: SNR on Jima Qeerroo activities; Borana Broadcasting

Breaking News: Seife Nebelbal Radio Program, April 12, 2014 Oromo and Borana Unite – Borana Broadcasting National TV

9 comments - What do you think?
Posted by admin - 12/04/2014 at 5:46 pm

Categories: Oromia   Tags:

Next Page »