Oromia

Finfinne versus Brussels differentiate the real democracy from fake democracy

OromiaRegionMap

Oromia (Africa) with 40 million inhabitants

europe

Belgium(Europe) with 10.5 million inhabitants

By Baro Keno Deressa | April 1, 2015

My intention with this paper is not to write the history of Finfinne (Addis ababa) and Brussel, But to oppose the puppet of TPLF with so called diaspora Oromo and to emphasize the total absence of democracy and humanity under TPLF rule. The second message is to call all true Oromo’s to stop infighting and focus on bitter struggle with concrete message. Read more…

17 comments - What do you think?
Posted by admin - 01/04/2015 at 5:29 pm

Categories: Oromia   Tags:

OBBO BAQQALAA GARBAA HIIKAMAN

Jaallannee Gammadaa irraa

Bitootessa 31, 2015, WASHINGTON DC (VOA Afaan Oromoo) — Itti aanaa dura ta’aa paartii mormituu Warraaqsa Federaalistii Dimokraatawaa Oromoo kan turan Obbo Baqqalaa Garbaa hidhaa waggaa sadii fi baatii torbaa booda kaleessa Bitooteessa 30 bara 2015 hiikamanii jiran. Himannaan shoroorkeessummaa irratti dhiyaatEe murtiin hidhaa waggaa saddeetiI eega irratti muramee booda ol-iyyannaa dhiyeeeffatanii turaniin gara hidhaa waggaa sadii fi baatii torbaatti gad cabeef. Akka seera Itiyoophiyaatti hidhaa na irratti murame sadii keessaa harka lama akkaan xumureetti mirgi gadhiifamuu naa kennamuutu irra ture kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa garuU kanas dhorkameen hidhaa na irratti murame xumuree ba’uuf dirqame jedhu. Read more…

17 comments - What do you think?
Posted by admin - 31/03/2015 at 9:36 pm

Categories: Oromia   Tags:

Abuse and hacking of Ayyaantuu Website

LogoAyyaantuuMarch 30,2015

Recently, we observed some comments on http://ayyaantuu.com that were deliberately posted to disturb and abuse the purpose of blogging on ayyaantuu. Although, the hosting system plugin can catch certain terminologies, including curse words for later moderation, there are still quite many unwelcomed words succeed to go through and posted immediately.

We have also observed that there are some individuals who are trying to overload the server with junk. Ayyaantuu.com experienced latency and timeouts for over three weeks now.

We doubled up the system memory only two weeks ago, partially due to the increase in traffic.  At the same time we started  building  a second ayyaantuu to spread traffic around and for failover purpose. Read more…

26 comments - What do you think?
Posted by admin - 30/03/2015 at 6:47 pm

Categories: Oromia   Tags:

Opposition leader BEKELE GERBA Released from prison

March 30, 2015
Note: It is wonderful that our Hero Bekele Gerba is finally free, but there are still thousands of Bekele Gerbas who are languishing in Woyane prisons for only being Oromo.  The campaign against these criminal jailers, will continue until all prisoners of conscience get free.

Read more…

15 comments - What do you think?
Posted by admin - 30/03/2015 at 5:39 pm

Categories: Oromia   Tags:

Kan gorsamuu qabu gorsaa taasisuun, gorsaa fi gorfamaa galaafata

(Ijoo Dubbii ABO) | Bitootessa 30, 2015

Bittaan Abbaa irrummaa isaa dhumatee baqattummaan Haraareetti osoo hin godaaniin dura  Mangistuu H/Maariyaam ummatoota Itophiyaa qofa osoo hin taane, biyyoota ollaatti dhaadatuu fardeessaa ture. Ummatootni Itophiyaa bittaa Abbaa irrummaa isaa hifatuun deggersa sirnichi irraa barbaadu dhorkatuu irraa ummatichaan “Warqee hafaniif iyyuu Faandoo dha jedha” jechuun arrabse. Dabrees wayta qabsoon ummatootaa jabaataa dhufetti mormitoota ana irratti gargaara kan jedhuun mootummaa Sudaan ilaalchisee, “Goommaa konkolaataa karaa Bahaa ture dhoosnee jirra. Isa karaa Dhihaas dhihootti afuura keessaa yaasna” jechuun dhaadate. Dhaadannoo fi doorsisi  kun garuu baqattummaa irraa isa hin oolchine. Aangoo humnaan tikfatuu barbaade irraa qabsoo ummatootaan ari’ame. Kun seenaa fagoo osoo hin taane kan kaleessaa ti.

Har’a dhaadannoo fakkaataa gorsituu Muummicha Ministeraa Itophiyaa Abbaay Tsehayyee irraa deddeebisnee dhagahaa jirra. Gorsituun kun OPDO irra cehee ummata Oromoo arrabsuun isaa isa jalqabaa miti. Tuffii fi Jibbiinsa ummata Oromoof qabu waltajjii argate hunda irratti kan ibsaa turee fi jiru Abbaay Tsehayyee, ilaalchi jibbiinsaa fi tuffii irraa calaqqisu kun  imaammata  jaarmayaa isaa TPLF raggaafatee ittiin masakamee jiru irraa madda.   Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 30/03/2015 at 9:13 am

Categories: Oromia   Tags:

Urgent Attention: Oromo community in Yemen is in grave danger

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 30/03/2015 at 7:28 am

Categories: Oromia   Tags:

Itti Baha Ayyaana Ergamtuu Wayyaanee OPDO fi Tattaaffii Filannoof Ummata Qabachuuf Taasifamu

BitoSBOLogoAnimationotessa 30, 2015

Mootummaan wayyaanee sochii diddaa gabrummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiru keessumaa ammoo FDG qeerroo-barattoota Oromootiin adeemsifamaa jiruu fi QBO daran finiinaa jiruun dhiphuu keessa seenuurraa kittillayyoota isaa olii-gadi ari’aa jira. Qondaalota dhaaba jalee isaa tahe OPDO ergama itti laachuun akka sababa garaagaraa golgaa taasifatanii ololuu fi shiruun kufaatii sirna isaa oolchaniif dhiitee-bariitee ayyaana, walgahii, konfaransii fi kkf kan jedhuun dhamaasaa jira. Karaa tokkoon rakkoo jalee isaa OPDO keessatti hammaataa jiru susuphuudhaan ummata Oromoo dhaaba gammoojjii Tigiraayi Daddabiititti bixxillate kanaan qabachuuf fiigaa, karaa kaaniin ammoo filannoo baanuuf deeggarsa ummataa argatee golgaa dimokraasiin aangoorra bubbuluuf lafa jalaan hojjechaa jira. Hawwiin isaa kun akka inni karoorfatetti milkaahaafii baatullee. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 30/03/2015 at 7:22 am

Categories: Oromia   Tags:

TVMT: Alaabaa Tokkittii Gubatteef Habashaan Wacaa Jirti!; ‘Nuu Biiyyi Teenya Oromiyaa..’ Hayiluu Kitaabaa

TVOMT: Alaabaa Tokkittii Gubatteef Habashaan Wacaa Jirti! ‘Nuu Biiyyi Teenyaa Oromoiyaa…’ Haayiluu Kitaabaa

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 29/03/2015 at 4:00 pm

Categories: Oromia   Tags:

TPLF Deggeruun “Warqee” OLF Deggeruun “Dhiphoo” Maaliif Jechisiisa?

Dhaadannoo ABO Faana Hiriiree Kan Jiru Eenyu? Saba Oromoo ti.

Kun Maal Irraa Kan Madde? Ilaalcha Dhiphummaa Ummatichaa Irraahi.”

Abbaay Tsahaayyee (Gorsaa Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa)

Ummata dhiisii dachii dhuunfadhu, lamaanuu dhabda. Dachii dhiisii Ummata qabadhu, Lachuu qabaatta/argatta.” jedha yaadni tarsiimoo qabsaawota Chaayinaa tokko. Bu’uuressitootnii fi hoogganootni TPLF (Tigray People Liberation Front) miidhaa mootummoota Itoophiyaatiin (Dargii fi warra isa dura turan) Ummata Tigiraay irra gahaa ture hambisuuf oggaa qabsoo jalqaban Ummatni Tigiraay Kaayyoon TPLF waan isa amansiiseef jecha jaalalaa fi deggersa guutuu kenneefii isaan faana hiriire. Deggersa cimaa Ummata Tigiraay irraa argataniinis (haalli mijjataa fi deggersi gara biraa irraa argatanis haa jiraatu malee) bakka har’a jiran kana dhaqqaban. Ummatni Tigiraay TPLF faana hiriiree qabsoo gaggeessee fi wareegama baaseen bu’aa/faayidaa gama polotikaa, dinagdee fi hawaasummaa hedduu argatetti dabalee jajjabeessaa fi faaruu afaanii kan miira qor-qalbii isaa gammachiistu “Ummata Warqee/Meeta” (ወርቅ ሕዝብ) jecha jettu badhaafameera. Jecha faaruu kana Ummata Tigiraayiin kan badhaasan gaafa lubbuudhaan jiran (Bakka jiranitti gatiima hojii isaanii haa kennuuf) Obbo Mallas Zeenaawwii turan. Read more…

30 comments - What do you think?
Posted by admin - 29/03/2015 at 5:37 am

Categories: Oromia   Tags:

Gaaffii fi deebii ajajaa WBO zoonii kiibbaa Waltajjii Marii wajjin godhame

Gaaffii fi deebii ajajaa WBO zoonii kiibbaa Waltajjii Marii wajjin godhame Keessa OPDO Ilaalchisee Qophii Addaa Sagalee QEERROO Bilisummaa Oromoo Irra,Bitootessa 28 2015

8 comments - What do you think?
Posted by admin - 28/03/2015 at 7:54 pm

Categories: Oromia   Tags:

The Proxy War in the Middle East and the Plight of Oromo refugees

By Kassim Sheimo | March 28, 2015

The volatile Middle East has seen another cycle of violence between two powerful sect of Islam, namely the Saudi Sunni and Iran Shia counterpart. The Saudis are nervous about Iranian influence south of its border and its own suppressed Shia population in oil rich area of Western region of Damam and Southwest Shia population that see minimal or no benefit from the resources that comes out of their land. Yemen is descending into much internal strife and sectarian conflict since the eruption of Arab spring that shook the power base of tyrant government and ousted several dictators including the 30 years rule of Abdella Saleh of Yeman, Egyptian Hosni Mubarak, Zine El Abdin Ali of Tunisia, and Mummar Gadafi of Libya. The serious of populous revolution of anti-government protesters and uprising had also paved ways for emergency of armed rebellion and sectarian religious tensions, and wars. This seemingly impregnable massive spontaneous revolution has only limited success in Tunisia. The turmoil and bloodshed following Tahrar Square of Egypt and many other countries brought about disappointment because of that movement failed to produce the anticipated democracy, rule of law, and stability of those nations. Beyond the call for social justice and economic reform, fare election, and equal representations, the hardline religious parties alienated the liberal youth movement that were in the heart of the revolutions either replaced those dictators or the military took over as in Egypt. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 28/03/2015 at 12:37 pm

Categories: Oromia   Tags:

“GOGAA LAAFAATTI MARUU ”

SEENAA Y.G (2005) —kutaa 1ffaa | Bitootessa 28, 2015

Ummati Oromoo, Mirga Abbaa Biyyuummaa isaa kabachiisuuf, bakka maraa sagalee inni  dhageesisaa jiru, hedduu kan nama Onnachiisuudha. Kana irra yoo hojjatame ammoo, waan barbaadu bira ga’uuf humni isa dhawwu akka hin jirre shakkiin hin jiru. Ummata Oromoof har’a waa’ee Seenaa fi kkf kaasanii dubbii akka hubatu itti himuun barbaachisaa miti. kan lubbuun jiru hundumtuu, Siyaasa addunyaa kanaa fi Biyya Itoophiyaa jedhamtu akka gaaritti kan hubate fi akkaataa gabrummaa jalaa ba’uu irratti qofaa,  wal gorsaa fi wal akeekuu irra ga’ee jiraa jechuu dandeenya. Warri waa kataban ykn dubbisan Ummata kanatti waan jiru himuuf yk hubachiisuuf, seenaa fi fakkaanya tarrisun yeroon isaa dabreera. Waan jechuu barbaadan suduudaan itti himu qofaadha. Kana irra geenyaan ammoo , sadarkaa irra geenye irraa duubatti akka hin deebinee fi waan hegaree keenyaaf rakkoo dhalchuu danda’u qofaa wal akeekanii hojiitti bobba’uu qofaatu furmaata ta’a jecuudha. Kanaaf, har’a Qabxiilee sochii nuuti amma itti jirru irraa duubatti nu deebisuu malan tokko , tokko fi yaada nu fayyadu jedhee yaade irratti , yaada mataa kiyyaan kaasuu barbaada.Qabxiileen kunneen :- Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 28/03/2015 at 1:03 am

Categories: Oromia   Tags:

Qophii Sagalee QEERROO Bilisummaa

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 27/03/2015 at 10:35 pm

Categories: Oromia   Tags:

The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF

By Kiya Tesfaye | March 27, 2015

kiyaSince the adoption of the new Constitution in 1995, Ethiopia has organized 4 elections carried out regularly ever 5 years (in 1995, 2000, 2005 and 2010); the ruling party, TPLF, claimed victories in all of these elections. Unfortunately, post-election reports always show that none of the elections in Ethiopia has so far been free, fair and democratic.

Through intimidation by local cadres, or by withholding basic government rations from rural and urban poor households, people had been forced to vote for TPLF. Through such controversial elections, TPLF had claimed victories over the majority of the votes. In some places, where the TPLF had been unable to win, stealing the ballot cards had been the case. Election frauds, reactions of the opposition parties to the unfair elections, and anger of the public had been the main reasons to see instabilities, chaos, mass arrests, deaths, harassment and disorders in the aftermaths of election periods. Therefore, due to the undemocratic nature of these elections, dissenting political parties had been unable to win over the dictatorial TPLF regime – which indirectly means that people can’t change their leaders through the ballot box in Ethiopia. Read more…

9 comments - What do you think?
Posted by admin - 27/03/2015 at 9:27 pm

Categories: Oromia   Tags:

Rakkinni ummata Oromoo, Mootummaa Walaba Oromiyaa ijaaruudhaan furmaata argata malee, umurii cunqursaa fi saamichaa Oromoo irratti dheereffatuuf filannoo dharaa Wayyaaneen geggeessituun miti

Saartuu Magarsaa irraa | Bitootessa 27, 2015

Sirna dimookraasii jechuun, sirna mootummaan ummataa, ummataan, ummataaf ittiin ijaaramu jechuu dha. Sirni dimookraasii kun, mootummaa ummataa, ummataan ijaaramee ummataaf hojjetu argamsiisuu kan danda’u, mirgi yaada ofii bilisa ta’anii ibsachuu,  mirgi bilisa ta’anii socho’anii ummata dammaqsuu, mirgi ijaaramuu fi ijaaruu, mirgi siyaasaa kan dhaaba siyaasaa fedhan deggeruu fi mormuu, mirgi siyaasaa kan filuu fi filamuu, mirgi hiriira nagaa bahuun imaammata mootummaa ykn dhaaba siyaasaa  deggeruu ykn mormuu, mirgi sabquunnamtiitti walqixa dhimma bahuu, mirgi seeraan tikfamuu fi kkf yoo kabajame fi hojii irra oolfamee dha.

Sirni dimookraasii, mootummaa: ummataa, ummataan ijaaramee ummataaf hojjetu ijaaruu kan danda’u, seerri hundaa ol ta’ee hundi seera duratti walqixummaan yoo ilaalame fi qaammi filannoo hoogganu, qindeessuu fi murtii sagalee ummataan darbe labsu, ummata bal’aa fi dhaabota siyaasaa filannoo irraa hirmaatan hunda biratti fudhatama yoo qabaatee dha. Sirni dimookraasii, mootummaa ummataa, ummataan, ummataaf argamsiisuu kan danda’u, dhaaboti filannoo keessatti dorgommii siyaasaa godhan, dhaaba isaanii keessatti kan sirna dimookraasiitti amanan fi ittiin bulan yoo ta’e ,imaammata ummata bal’aa biratti deggersa qabu qabaatanii ummatatti kan dhiyaatan yoo ta’e fi ummati akka isaan filu abdii irraa qabaatanii ummati bilisa ta’ee fuulduree isaa akka murteeffatu yoo itti amanan qofa. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 27/03/2015 at 9:53 am

Categories: Oromia   Tags:

Seife Nebelbal Radio and Simbirtuu

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27/03/2015 at 12:08 am

Categories: Oromia   Tags:

Next Page »