Abbaan irree Mallasaa Zeenaawwii adunyaa kana iraa boqote

Odduu Ayyaantuu.com, Hagayya 21, 2012

Abbaan irree fi mataan Wayyaanee/TPLF Mallasaa Zeenaawii du’aan addunyaa kana irraa darbuu isaa mirkanaa’e. Ji’a lama oliif iccitiidhaan qabamee kana ture du’i abbaa irree kun kan ifa ta’e har’a Televiziyoona Itoophiyaatiin (ETV) yoo ta’u guyyaan hawwalcha isaa akka uummataaf ibsamu addeessanii jiru.

Akkuma amaloota abbaa irree kaanii, du’i Mallasaa iccitidhaan qabamaa turee har’a kan ifa ta’e haallan Impaayera Itoophiyaa keessa yeroo ammaa jiru humnaa ol ta’aa dhufuu fi to’annaa Wayyaaneen ala akka bahan mal’atooleen muli’san babaayyachuu isaa irraan kan ka’e ta’uu isaa beektoti siyaasaa tokko tokko ibsaa jiru. Kanas yoo danda’ame hattatamaan fala itti barbaaduuf yoo dadhabame ammoo mariin bal’aan geggeeffamee wal harkaa fuudhiinsi aangoo dhoksaan akka raawwatu yeroo dheeraaf irratti mari’atamus walii galteen dhibamuusaa maddeen oduu Ayyaantuu ifa godhu.

Dhimma Itoophiyaa keessa humni USA kan AFRICOM jedhamu kallattiin akka sochoosaa jiru ayyaantuun torban kana gabaasuun ishee ni yaadatama. Waajjirri AFRICOM muummeen kan teessumi isaa biyya Jarmanii ta’e waa’ee dhimma bakka bu’iinsa Obbo Hayilamaaram Dassaalanyi, Itti aanaa Muummicha Ministeera Itoophyaa fi Ministera aajaa alaa biyyattii, ilaalchisee akka harka keessa hi qabne Hagayya 19, 2012 waakkachuun isaa ni yaadatama.