Friday,July 27,2012 Grand Anwar Mosque Symbolic Silent Protest


(Qeerroo, Finfinnee, 27 Adoolessa 2012) Diddaa ummataa kan torbee tokkoon dura magaalaa guddittii Oromiyaa;Finfinnee keessatti eegale, karaa hordoftoota amantaa Musiliimaa itti fufe.

Gabaasaan amma nu dhaqqabaa jiru akka mul’isutti, guyyaa har’a uummanni godinaalee hunda irraa waamichi godhameefii jiru magaalaa Finfinnee keessatti walgahee diddaa fi mormii isaa dhageessisaa jira.

Magaalattii keessatti uummanni kutaa biyyaa irraa waamichi godhameefii jiru baayinni uummataa miliyoona 3 ol akka dhufee jiru, Qeerroon Finfinnee gabaasee jira.

Yeroo ammaa kanatti magaalattii keessatti mormii gaggeeffamaa jiru humni dhaabu dhabamee akka jiru gabaasaan Qeerroo kutaa Finfinnee keessaa kan mul’isu yoo ta’u, diddaa kana dhaabuuf humni bobba’ee jiru hedduu akka ta’es hubatamee jira.

Yeroo ammaa kanatti diddaa fi mormiin olaanaa adeemaa jira.

Haala kana keessatti Qeerroonis ummataaf dammaqiinsa kennaa kan jiru yoo ta’u barruuleen warraaqsa kan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii balaaleffatuu fi ummata cunqurfamoo hunda immoo qabsoo bilisummaaf kakaasu faca’aa akka jiru beekamee jira.

–Qeerroo.net