Amazing Interview with Colonel Hailu Ragaasa’s mother

Note: Both Col Hailu Ragaasa and Gen Taaddaasa Birruu were assassinated by Mengistu Hailemariam.

Seenaa qabsoo Oromoo bara J. Taaddasaa Birruu,, aayyo Oolii Gorbaa waan jedhan qabu