Gaaffiifi Deebii: Obbo Lubee Birruu Alarraa Garee Waltajjii Marii Oromoo Akkamitti Laala?

Oromo Press | August 3, 2012

Sagantaa isa har’aa keessatti, ROP waa’ee Waltajii Marii ilaalchisee gaaffiifi deebii Obbo Lubee Birruu Wajjin ta’e isiniif dhiyeessa. Obbo Lubee Birruu, bara 1965 irraa eegalee mooraa Qabsoo Oromoo keessaa hirmaata kan tureefi dhiyootti buu’uuressitoota ABO heedduu wajjin kan hojjetaa ture. Obbo Lubeen yeroo Mootummaa Ceehumisaa Itoophiiyaa (MCI) akka Ambaasaddara ABOtti Itoophiyaarraa Ivory Coast itti ergamee ture. ABOn mootummaa cehumsaa keessa wayita hari’ametti, Obbo Lubeen taayitaa ambasaddarummaa isaa fedhiin dhiisee Ameerikaa dhufe. Waa’ee seenaa kaayyoofi sagantaa siyaasaa ABOs bal’inaan beeku, Obbo Lubeen. Qabsaa’aa buu’uureessaa ABO Baaroo Tumsaafaa wajjinis hojjechuu isaa nidubbata.

–Full Document at Oromo Press