“Irreechaan Waltajjii Oromummaa Dagaagsuu dha.”

(Oromocentre, Melbourne, 4 Onkoloolessa 2012) Ayyaanni Irreechaa sirna hoo’aadhaan Australia, kutaa Victoria, magaalaa Melbourne keessatti kabajame; ayyaanni kun sirna ittiin aadaa fi eenyummaan Oromoo mul’isan ta’aa jira.

Ayyaanni Irreechaa hawaasa Oromoo biyya Australia, kutaa Victoria, magaalaa Melbourne fi naannoo ishii jiraataniinFulbaana 30 bakka Footscray park jedhamutti kabajame kana irratti ilmaan Oromoo uffannaa aadaa Oromoo calaqqisuun bifa hedduu miidhadgaa fi hoo’aadhaan gaggeeffamee jiru.

Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddoon kan eegalame yoo ta’u ittaansuun, dubartooti faaruu Irreechaa-“Mareehoo” jechaa Irreeffattota dursanii warri kaan immoo isaan hordofanii sirnaan gara Malkaatti qajeelan.

Akka Malkaa Footscray Park ga’aniin marabbaan eebbaa kenname; ittaansuun angafti irreeaffatee akka warri kaanis Irreeffatan taasise. Namuu uumama qabatee, Uumaa kadhachuu fi galateeffachuun akkuma kan darbeef toletti, kan dhufus akka isaaniif tolu kadhatanii jiru.

“Irreeffannaan Waaqa tokkicha galateeffannaa dha,” kan jedhan maanguddoon Oromoo tokko, yeroo ammaa kanatti immoo “Irreechaan wiirtuu fi waltajjii Oromummaa dagaagsu ta’aa jira. Namuu Irreechaan dahatee Oromummaa isaa yeroon itti jabeeffachuuf hojjatuu dha,” jedhanii jiru.

–Full Report at www.oromocentre.org