Iyyannoo Baqattoota Oromoo Aden,Yemen

Jaarmaya Hawaasaa Baqattoota Oromoo Adan-Yaman irraa | Adoolessa 26, 2012

Baqattoonni Oromoo galaanarraa akka bu`aniin namoota dhuunfaa daldala ilma namaa hojii taasifatanii fi waraana motummaa Yamaniin tumamuu hiraarfamuu dhalaa fi ijoolleen gudeedamuu, Ajjeefamuu fi kaan hidhaatti darbatmuun,Hidhaa keessattis Bombii Gaazaa imimmaan nama boochisuu fi nama ajjeesuu illee danda’u itti darbachuun hojii mootummaa Yemen fi UNHCR erga tahee bubbulee jira.Kanaaf ragaan gaafa 22/07/2012 gochaa suukanneessaa mana hidhaa Underground Immigration Sana’aatti baqattoota Oromoo ji’a 10 oliif hiriira irra turanii UNHCR fi Mootummaan Yemen walii galteen hidhan irratti raaw’atamee dha.

Baqattoota Oromoo galaanarraa akka bu`aniin namoota dhuunfaa daldala ilma namaa hojii taasifatanii fi waraana motummaa Yamaniin tumamuu fi hiraarfamuun miidhaa qaamaa fi maraatumaaf daldaltootaa ilma namaa Aden-Yemen,Kibbaatti gochaan kun irratti raaw’atame.Sammuun tuqamee maraatee jira.Yeroo ammaa Mana yaalaa Jumhuuriyyaa jedhamu keessatti argama. Kanneen bifuma wal fakkaataan Harka,Mataa fi Jilba rukutamanii qaamaa miidhaman;mooraa daldaltootaa ilma namaa Baabal Mandabitti argamutti gochaan kun isaan raawwatame.

— Full Documents
Iyyannoo Baqattoota Oromoo Aden, Yaman, July 25, 2012
Iyyannoo Baqattoota Oromoo Aden, Yaman, June 16, 2012