Labsa Maree Dubartoota Oromo

Adoolessa 23, 2012

Nuuti dubartoonni Oromo guuyyaa har’aa Adooleessa 13, 2012, magalaa Minnesotatti wal geenyee, rakkinoota hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi aadaa dubartoota Oromoo duubatti hambisan irratti mariyannee hubannoo gaarii argannee murtiilee barbaachisoo ta’anis dabarfannee jirra.

Qabsoon Dubartoota Oromoo hacuuccaa hawaasummaa, cunqursaa polotikaa fi saaminsa dingadee jalaa bahuudhaan mirga isaanii gonfachuuf deemsisanii fi kan ummatni Oromoo biyya ofii irratti abbaa biyyummaa isaa deebifatee hiree ofii murteeffachuuf deemsisaa jiru wal irraa adda hin bahu. Qabsoo ummanni Oromoo bilisummaa isaa dhugoomsuuf geggeessaa jiru keessatti hirmaannaan dubartoota Oromoo murtessaa dha. Dhibdee ummata keenyaa fi, keessattuu dubartoota Oromo, warra baqatee jiru irra gahaa jiru salphisuuf jaarmayaa jabaa akka feesisu ifaa dha. Kanaafis murtiilee asii gadii dabarfannee jirra.

Nuti dubartoonni Oromoo , amantii, ilaalcha siyaasaa fi gandaan addaan otoo hin qoodamin, dubartuummaaf Oromummaa keenya bu’ura keenya taasifannee jaarmaya keenya Ijaarsa Dubartoota Oromoo Addunyaa (IDOA) jabbeessinee qabsoo keenya fiixan baafachuuf murteeffannee jirra. Akka kanatti, jaarimyaan tahee dhunfaanis miseenssa IDOA tahuudhan humnoofnee sagalee keenya dhageessifachuu akka dandeeynu ni taasifanna.

Dubartoota Oromo ijaaramanii bakka adda addaa jiran jabeessuu fi jarmiyaanis tahe dhunfaan miseensaa IDOA akka tahan jajjabbeessuuf murteefannee jirra.

Dubartooti Oromoo rakkoo karaa hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi aadaan isaan irra gahu irra akka aannuuf barnoota fi damaqinsaan dagaagsuu fi aangessuu irratti ni hojjenna.

Dubartoota Oromo biyyoota adda addaatti rakkachaa jiran haga dandeettii keenyaatti rakkoon issanii furmaata akka argattu gargarsa nu irraa eegamun bira dhaabanna.

Tokkummaan Dubartii Oromoo haa Jabaatu!

Cunqursaa Bifa Hundaa ni Mormina!