Oromia: Karoora Kabajaa Bara 50ffaa Sossooha Afran Qalloo

Sagantaa  Seenaa

Dr. Mahammad Hassan: Lola Calanqoo tii fii gaaga’ama hawaasa Oromoo irratti fide.

Obbo Mahdii Haamid Muudee: Sossooha Afran Qalloo – Diddaa gabrummaa Misraa fii Habashaa.

Obbo Usmaa’il Muummad: Seenaa Hawwisoo Afran Qalloo, keessaa-huu kan Urjii Bakkalchaa – Haala jaaramuu hawwisoo dura hawaasa Oromoo keessa turee fii jijjiirama eegas arkame.

Dr. Ismaa’il Abdullaahii: Qooda Harraambeen sossooha Afran Qalloo keessatti qabaatte.

Obbo Shantam Shubbisaa: Sossooha afaanii fii aadaa Oromoo kan biyya Soomaalee keessaatti godhame – Imaltuu hidhannoof godhamtee fii seenaa Qeeyroo Ganamaa.

Obbo Yuusuf Bakhar: Sossooha Afran Qalloo tii fii qabsoo hidhannoo bilisumnmaa Oromiyaa – Sossooha Darmii Gooroo-rraa hammaa Laga Xirroo.

Dr. Gammachuu Magarsaa: Qooda sossoohinsi Afran Qalloo guddina afaanii fii aadaa Oromoo tiif Gumaache.

Obbo Ibraahim Haaji Alii Boruu: Akkaataa Hawwisoon Afran Qalloo walleelee afaan Oromoo itti ammayyeessite.

Obbo Abdurashiid Abdurahmaan: Seenaa Ayyub Abuubakar fii Abuubakar Muussaa – Qooda guddina aadaa fii afaan Oromoo tiif gumaachan.

Obbo Araarsoo Boruu (Ahmad Muussaa): Sossoha Afran Qalloo kan Bara 50maa.

 

Full Document in PDF