OROMIYAA JAARRADDHAA

Taammanaa Bitimaa irraa | Aug 1, 2012
Maqaa ergisaatiin
Lakkii, maaliif nu waamuu
Mancaa ergisaatiin
Lakkii, maaliif nu dhaanuu?
Nuti gurraacha malee
Fuulli keenya hin gubannee
Nutin gabroomne malee
Seenaan keenya hin huqqannee!
Biyyi teenya Oromiyaa-dhaa
Maqaan keenya Oromoo-dhaa
Oromoonis Kuushumaa
Kuush keenyas Afrikumaa!
Nuti waan hedduu qabnaa
Maqaawoo hin ergifannuu
Dhayaasoo hin liqeeffannuu
Gadaasoo hin ergifannuu
Dimokiraasiin keenyumaa
Barbaacha gama hin dhaqnuu!
Warri qawwee ergisaa
Warri maqaa ergisaa
Warri amantii ergisaa
Jara gamaatti hirkatee
Kunoowoo nu rakkisaa!
Ijoollee Biyya Oromoo
Waaberraa kaasee Omoo
Hidhaddhaatii gadbayaa
Gabrummaa kana dhayaa!
Harkasoo wal-qabaddhaa
Dhungaddhaa wal-hammaddhaa
Guyyaan bilisaan haftuu
Jabeessatii abdaddhaa!
Waanjoo warra abbaa mancaas
Rakkoo warra abbaa tamsaas
Waltayaatii darbaddhaa
Biyya biraan qabdanii
Oromiyaa jaarraddhaa!
Barliin – 01. 05. 12
Taammanaa Bitimaa gurree@web.de
************ // ************