Radiyoo Marii Biyyaa: Leenco Lataa Balleessaa isa odeeffamaa ture amane

Note: Lenco lata, earlier, refused to interview on Seife Nebelbal Radio Program led by Eyob Bayssa.