Yaamicha Walga’ii Dubartoota Oromo Maraaf

Ijaarsa Dubartoota Oromo Addunyaa (IDOA) irra

Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa (IDOA)Walgahii Dubartoota Oromo Adooleesaa 13, 2012 Minnesota Magala Minneapolistti godhata.

Dubartoonni fi shamaran Oromo umriin (daaddaan) keesan waggaa 18 taatan Walgahii kana irratti argamtanii gahee keessan akka nuu gumaachitan kabajaan isin afeerra.

Teesson:University of Minnesota
West, Bank Campus
321 19th Avenue South
Minneapolis, MN 55455
Yeeroon : waarree booda sa’a 3:00 (pm) irraa jalqabee

IDOA jaarmayaa bu’aaf hin hojjennee fi ka mootummaa hin ta’iin, ka dubartoota Oromoo iyyoota alaa keessa jiraatan gurmeessuu fi gamtoomsuuf dhaabate. Kaayyoon keenya warra sagalee hin qabineef sagalee tahu, aaddaa keenya dhaloota irraa dhaalootatti dabarsua, kanneen rakkataniif harka keenya diriirsuu fi dubartoota Oromoo toora jireenyaa adda addaa irra jiran humnoomsuu dha.

Dhaamsa kana namni hin dhaggeenye akka dhagahu gochuu dhaan nu gargaaruu keessaniif galata guuddaa qabduu.

Full Text Document