Ifaa Gammachuu: “Siin Barbaacha” – Wallee Haaraa.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 25/02/2015 at 5:28 pm

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

HAALA YAADDESSAA BAQATTOOTA OROMOO CAIRO KEESATTI MUL’ACHAA JIRUU ILAALCHISEE IBSA EJJANNOO CAAYA TOKKUMMAA BAQATTOOTA OROMOO BIYYAA MASRII ( CTBOBM )

UORA-EGYPTGuraandhala 25, 2015
Caayaan Tokkummaa Baqattoota Oromoo Biyya Masrii (CTBOBM) eega maqaa kanaan hundeeffamtee eegalee maqaan Oromoo UNHCR fi mootummaa Masrii biratti akka dhagahamu qooda ol’aanaa taphatte. Himatni baqattummaa (case) ilmaan Oromoo biyya Masrii jiraniidhaa hundee dhugaa irratti akka jajjabaatu gochuu fi gurgurtaa jalaa akka baraaramu taasisuun danda’ameera. Ammas taanaan Habashoota case Oromoo butachuuf yaalanii fi warra Oromoo keessaa Habashootatti gurgurachuuf yaalu saaxiluun jabaatee itti fufee jira.

Read more…

16 comments - What do you think?
Posted by admin - 25/02/2015 at 4:15 pm

Categories: HOA News   Tags:

Obb. Araarsoo Boruu Sagantaa Guyyaa Yaadannoo kutaa 2ffaa

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 25/02/2015 at 6:38 am

Categories: Oromia   Tags:

Shira Lukkeelee fi Gooftoota isaani

Gaomee dhugaa | Guaandhala 25, 2015

Yeroo keessa jirru kana keessatti Wayyaaneen Kittilayootaa/Lukkeelee biyya alatti bobbaasuu fi tuffii Ummata Oromoo irraa qabdu ifaan ifatti garsiisaa jirti. Tuffii fi shayni duguuggii Wayyaaneen saganteefatte itti jirtu waan haaraa fi kan yeroo ammaa qofatti shallagamu waan hin tahiniif dhimma kana laalchisee barruu itti aanu irratti bal’inaan waa jachuuf yaala. Amma garuu Baoobbaa eergamtoota Wayyaanee irratti xiiyyeefadha.

Dhimma kana laalchisee Sabboontoonni Oromoo Magaaloota adda addaa keessatti mogolee ergamtootaa cabsuun waan deemaniin irratti fashalsiisuu otuun hordofaa jiru TV Ethiopia irratti waan ergamtoonni Wayyaanee totolfatani dubatan dhagayee, galmee sirreessuu ykn saaxiluuf qalama kiyya kaasuu dirqame – na hofkalchaa.

Akkuma beekkamutti bobbaanan ergamtoota Wayyaane kan Australia, Kaaba Ameericaa, Saudi Arabia, Scandenavia keessatti bobbahe ture. Amma ammo Biyyoota Africa tokko tokko keessatti akkuma bobbaa waliigalatti saganteefatan gaggeesuuf qophiirra jiru. Qophii Biyyota Afrikaa keessaa naannoo Kenyatti gageefachuuf yaalan akka maletti irraa fashaluun isaa nu hundi dhageenyee jira. Kuniis qaama Sabboonoonni bobbaa tana fashalsuuf godha keessaa akka isa tokkotti fudhatama. Read more…

7 comments - What do you think?
Posted by admin - 25/02/2015 at 6:23 am

Categories: Oromia   Tags:

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Guraandhala 23, 2015

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 24/02/2015 at 7:02 pm

Categories: Oromia   Tags:

Gootonni Dargaggoonni Oromoo Jimmaa Warraaqasa Bilisummaa Finiinsuun Diddaa Kaasan,Poolisoonni Oromiyaas FDG Tumsan

Guraandhala 24, 2015 (Qeerroo) — Guraandhala 23,2015 Waldorgommii Ispoortii Akka Oromiyaatti Magaalaa Jimmaa irratti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee Guyyaa hardhaa Magaalaan Jimmaa Wallee Warraaqsaa FDGf uummata qopheessuun dhuunfatamte .Poolisootni Oromiyaas sochii Qeerrootti makamuun Wallee Warraqa wallisaa turan. Goototni Dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Koolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo jirattootni magaalaa Jimmaa bakka waldorgommiin Ispoortii Shaampiyoonaa Oromiyaa gaggeeffama jirutti walitti qabuun Walleelee Warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuu fi FDGf uummata qopheessuu qabsiisuun magaalaa Jimmaa keessa naannaa’uun eenyummaa, Oromummaa fi gootummaa isanii ibsachuun uummata haalaan dammaqsan. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/02/2015 at 6:55 pm

Categories: Oromia   Tags:

The Sidama Owned Small Businesses on Fire in Hawassa

10916334_452797211534615_2511694378825380357_oPress Statement by United Sidama Parties for Freedom and Justice

February 24, 2015

It’s with deepest sadness that the United Sidama Parities for Freedom and Justice (USPFJ) express its hear felt condolences for the Sidama small scale business owners in Hawassa city New market place ‘ Addis Gebeya’ for loss of lives and property. The source of the fire has not yet been confirmed.

The incident took place on 21 February 2015 at 7 pm local time. The Fire has been left on to burn for over 2 hours. The Sidama business community who have set up these new businesses in this particular place over a decade ago had registered their plots of lands as they have been pushed away far from the city centre to give room for investors from other parts of the country.

We also condemn the slow response from the fire brigade in the region. The response of the fire brigade was awfully inadequate. The inept Fire Brigade only arrived 105 minutes after the fire has engulfed the entire shopping areas, shops and residential homes attached to these. The Fire Brigade has been delayed for a lengthy period of time to arrive at a place less than 4 kilometres away. Moreover, peoples from the neighbouring villages and neighbourhoods have been denied access to the area by police officers who have been seen blocking the entrances from all corners until all shops and attached houses have been totally burned down to ashes. Read more…

8 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/02/2015 at 6:44 pm

Categories: HOA News   Tags:

Benchmark of Elections

Some years back, Jeane Kirkpatrick, scholar and former U.S. ambassador to the United Nations, offered this definition:

Benchmark of Elections

(Generally:)

Elections are the central institution of democratic representative governments. Why? Because, in a democracy, the authority of the government derives solely from the consent of the governed. The principal mechanism for translating that consent into governmental authority is the holding of free and fair elections.
All modern democracies hold elections, but not all elections are democratic. Right-wing dictatorships, Marxist regimes, and single-party governments also stage elections to give their rule the aura of legitimacy. In such elections, there may be only one candidate or a list of candidates, with no alternative choices. Such elections may offer several candidates for each office, but ensure through intimidation or rigging that only the government-approved candidate is chosen. Other elections may offer genuine choices–but only within the incumbent party. These are not democratic elections. Read more…

6 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/02/2015 at 11:52 am

Categories: HOA News   Tags:

Konyaan ABO Victoria, Australia Haala yeroo irratti marii gaggeeffate, Murannoo fi Ibsa ejjennoo dabarse;

Guraandhala 24, 2015

aust1Miseensonni ABO Konyaa Victoria guyyaa 22/2/15 walghii hatattamaa godhateen, haala yeroo ammaa mpayera Ethiopia keessatti sirni gita bittuu Wayyaanee/TPLF Ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru, aala qabsoo bilisummaa oromoo ABOn durfamu fi haala bobbaa diinaa biyya alaa ilaalchisee marii bal’aa eega aggeeffatee booda murannoo fi ibsa ejjennoo dabarfachuun milkiin xumurate. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/02/2015 at 11:44 am

Categories: Oromia   Tags:

Eenyudharee Goonni??

Jiituu Lammii |Guraandhala 24, 2015

Hayyoonni seenaa warra dhiyaa “Tamerlane.”  Jechuun yaadatu. “Timur the Lame” Isa jedhu gabaabsanii yoo waaman. Miilli isaa inni mirgaa waraanarratti miidhameetu naafatti fayye. Kannaf akkasiin moggaafame.  Maqaan dhugaa ‘Timur’ jedhama. Bara 1336 – 1405tti jiraate. Timur Impaayera “Mongol Empire” jedhamu erga dhaalee booda weerara babal’aa geggeessun handhuura Eezyiyaa kessatti  bulchinsa ‘Timurid dynasty’ jedhamu hundeessuu danda’eera.

Waa’een hammeenyaa fi gara jabinaa yoo ka’e “… kan isatti akeeku addunyaa kanarratti takkata.” Jedhu warrii seenaa isaa himan.  Uzbeekistaan har’aa dabalatee biyyoota akka  Parshaa,  Mesoppotaamiyaa, Raashaa, Gorgiyaa, Indiyaa, Sooriyaa fi Tarkii weerareera. Lammilee biyyota sanaa miliyoonaan  lakkaa’aman ajaja isaan qalamaniiru.  Jiraa awwaalamaniiru. Taaksii ykn. gabbara naa kennuu diddan sababa jedhuun  Iraanitti waraana ergee magaala tokko keessatti qofa   daa’imaa fi dubartii dabalatee namoota 70,000 ta’an guyyoota lama keessatti akka qalaman taasiseera. Wanti lubbuu qabu dachee sanarratti akka hin mul’anne jecha shimbirroo samii keessaa fi antuunni  bool’a keessaa otoo hin hafne adamsuun ajjeefamaniiru. Lafee mataa namaatiin  gamoo guddaa ijaarsiseera. Read more…

9 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/02/2015 at 7:00 am

Categories: Oromia   Tags:

Ethiopia: TPLF’s Leaders Arrogance and Contempt: Inviting Further Bloodshed and Loss of Lives

HRLHA FineHRLHA Statement

February 23, 2015

Since the downfall of the military government of Ethiopia in 1991, the political and socioeconomic lives of the country have totally been controlled by the Tigray People’s Liberation Front/TPLF leaders and business institutions. As soon as the TPLF controlled Addis Ababa, the capital city, in 1991, the first step it took was to create People’s Democratic Organizations (PDOs) in the name of different nations and nationalities   in the country.   With the help of these PDOs, the TPLF managed to control the whole country in a short period of time from corner to corner. The next step that the TPLF took was to weaken and/or eliminate all independent opposition political organizations existing in the country, including those with whom it formed the Ethiopian Transitional Government in 1991. Just to pretend that it was democratizing the country, the TPLF signed seven international human rights documents from 1991 to 2014. These include the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Despite this, it is known that the TPLF has tortured many of its own citizens ever since it assumed power, and has continued to the present day. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/02/2015 at 8:34 pm

Categories: Human Rights   Tags:

EDAO ODA BORU talking to Finfinne Radio

33 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/02/2015 at 7:32 pm

Categories: Oromia   Tags:

Oromo TV: Maastar pilaanii; Obb. Araarsoo Boruu Sirna Awwaalcha

Oromo TV: Maastar pilaanii, siyaasaa Oromoofi filannoo 2015 Obb. Araarsoo Boruu Sirna Awwaalcha fii Sagantaa Guyyaa Yaadannoo kutaa 1ffaa

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 23/02/2015 at 7:29 pm

Categories: Oromia   Tags:

Akka sabaatti tuffii jalaa bahuuf…?

Kiya Tesfaye | Guraandhala 23, 2015

kiya_tesfayeOduun gidduu kana dhimma Oromoo ilaalchisee toora intarneeta irra facaa`aa jiru dhimma waa`ee maastar pilaanii Finfinnee hojii irra olchuuf haasaa Abbaay Tsahaayee godhani dha. Haasaan namtichi kun godhe kan tuffiin guutamee fi nama qaama mootummaa biyya bulchu irraa hin eegamne ture. Abbaay Tsahaayee yeroo ammaa kana motoora mootummaa abbaa irree Wayaanee ta`ee kan mummicha ministeeraa biyyatti duuba taa`ee biyya bulchaa jiru dha. Akkasuumas koree hojii raawwachiiftuu gartuu Adda Biliisa Baasaa Ummata Tigraay(TPLF) keessatti miseensa ta`uun nama hojii guddaa hojjachaa jiru dha. Magaaloota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran kan akka Dirree Dhawaa fi Awadaay bulchiinsa mootummaa federaalaa jala akka galan namoota dhibbaa guddaa godhan keessaa inni tokko Abbaay Tsahaayee dha. Dabalataaniis, magaaloota kanneen akka Jimma, Shaashamannee fi Adaamaa bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jalaa baasuuf sochii godhamaa ture keessatti adda durummaan namoota qabsaa`an keessaa isa tokko dha. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/02/2015 at 7:20 pm

Categories: Oromia   Tags:

Letter to World Bank Vice President for Africa Re. PBS (II-AF) and PBS (III) Ethiopia Action Plan

hrwDear Vice President Diop,                                                         February 23, 2015

As you are aware, Human Rights Watch has researched and documented human rights violations that the government of Ethiopia has committed in the course of its “villagization” program in both Gambella and in the Lower Omo valley. We have also reported on the links between villagization and the various iterations of the World Bank’s Promoting/ Protection of Basic Services projects. With this in mind, I write to you as your staff are working to prepare an action plan responding to the Inspection Panel’s findings of non-compliance in its Ethiopia investigation. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 23/02/2015 at 6:29 pm

Categories: Human Rights   Tags:

Fire breaks out in Awassa City of Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ Region

16 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/02/2015 at 8:07 am

Categories: HOA News   Tags:

« Previous PageNext Page »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com