“ABOn Kennaa Waaqayyo Oromoof Kenne”, Gooticha Sabboonaa Artist Kadir Martuu

1 comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 23/03/2015 at 6:14 pm

Categories: Afaan Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Oromiyaa   Tags:

Egypt signs up to Ethiopian Nile dam, citing trust

Part-NIC-Nic6431657-1-1-0March 23, 2015, Khartoum (AFP) – Egypt, Ethiopia and Sudan Monday agreed a preliminary deal on a controversial dam project that Cairo feared would reduce its share of vital waters from the Nile.

The leaders of Egypt, Ethiopia and Sudan all gathered in Khartoum to sign the agreement of principles on Ethiopia’s Grand Renaissance Dam project.

“I confirm the construction of the Renaissance Dam will not cause any damage to our three states and especially to the Egyptian people,” Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn said at the signing ceremony.

Egypt, heavily reliant for millennia on the Nile for agriculture and drinking water, feared that the Grand Renaissance Dam would decrease its water supply. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/03/2015 at 5:47 pm

Categories: HOA News   Tags:

Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

Abdii Boruutiin | Bitootessa 23, 2015

Mirga namummaa kabajjiisuufis ta’ee bilisummaa dhaban deebisanii argachuuf qabsoon karaa nagaatiin godhamu filannoo (option) gaarii akka ta’u kun dhugaa waliigalaa ti. Haa ta’u malee, biyya akka impaayara Itoophiyaa, kan dhiiga fi lafee ilmaan namaatiin ijaaramtee; mana hidhaa sabootaa taate; kan lubbuun ilmaan namaa bilaashumatti keessatti galaafatmee hafu kana keessatti, filannoon akkanaa hojjetee hin beeku; hojjechuus hin danda’u. Dhiigni ilma namaa otuu hin dhagalayin; lafeen namaa otuu hin caccabin; lubbuun lammiilee otuu hi galaafatamin karaa nagaatiin jijjiiramni impaayara sana keessatti mul’ate takkallee akka hin jirre seenaatu ragaa ta’a. Waayeen kun aadaadhuma biyyattii sanaa ta’ee jira jechuun ni danda’ama. Maarree, dhugaan lafarra jiru, kan abbaa fedheeyyuu jalaa dhokachuu hin dandeenya kana ta’ee otuu jiruu; seenaa dabrerraa barachuun dadhabamee ykn dagatamee, maaliif waan hin milkoofnerratti dandeettiin, beekumsi, qabeenyi, humni fi kana birallee dabree lubbuun namaa asirratti galaafatama?

Karaa nagaatiin qabsoofnee bilisummaa dhabne deebisnee argachuu hin dandeenyu yoon jedhu, yaada farra-nagummaa qabaadhee ykn qabsoo karaa nagaa jibbee otuu hin taane, karaan kun akka hin hojjenne; akka injifannootti nu hin geessine karaa adda addaatiin argamaa fi hubatamaa waan jiruufi. Otuu fagoo hin deemin, kan biraallee yoo dhiisne, waanuma dhiyoo kana ta’e fi ta’aas jiru akka fakkeenyaatti yoo fudhanne, karaa nagaatiin qabsaayamee keessumaayyuu ammoo Habashoota wajjin hojjetamee bilisummaa argachuun sirumaa waan danda’amu natti hin fakkaatu. Mee laalaa, erguma uummatni Oromoo fi uummattootni kibbaa gabrummaa Habashootaa jalatti kufanii kaasee hanga har’aatti, mootummaalee impaayarittii walduraa duuba dhfaa as gahan yoo ilaalle, humnaan malee tokkumtuu kan nagaan jijjiirame hin jiru. Habashootni, saboota cunqurfamoo dhiisii waliifuu nagaan jijjiirama walitti dabarsanii hin beekan. Waayeen kun ammoo hammaachaatuma deema malee wanti fooyya’u hin jiru. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 23/03/2015 at 5:39 pm

Categories: Oromia   Tags:

ODFn Ari’un Wayyaanee ABO jabeessuufi Haaromisuufi carraa haaraya uuma

AtoAminJundi2012_2Amin Jundi | Bitootessa 23, 2015

Akkumma sab-qunnamitiilee adda addaa irraa dhagayaa jirrutti obboleeyyan keenya dhaaba haaraya ODF jedhu moggaafatanii qabsoo karaa nagayaa ummata keenya keessatti deebinee geggeesina jedhanii tattaaffii waggaa lamaafi godhan tuffii wayyaaneetiin haala  qaanyessan milkaayuu dhabuun qabsaawota hundaafii qaanyii jedheen yaada. Gama birootiin ammo wayyaaneen eenyummaa isii dirretti agrsiisuun jibbaa qabsaawota oromoo fii tuffii ummata oromootiifi qabdu agarsiisuun isii carraa haaraya moora qabsaawota oromoo tokkumsuufi nuuf uumuu nidanda’a.

Yeroo dheeraa Qabsoo ABOn geggeffamu keessatti jaallan tokko tokko qabsoo karaa nagayaan geggesuun nidanda’ama jedhanii yaada qabaachaa turan dhaaba keenya qoqqooduufi laaffisuu irratti qooda maataa ufii taphatee jira. Arra garuu carraan amma uumame kun jaallan yaada kana dhiibbachuudhaan sadarkaa dhaaba maqaa biroo uummatanii motummaa kana karaa nagayaatiin dorgomuufi godhanis maqaa jijjiiratan malee akka hundumitti isaaniitu ABO ta’an bareechanii waan hubataniifi, dhaaba ABO fii qabsaawota ABO ammo akka qoreetti waan sodaataniifi obboleeyyan keenya karaa nagayaatiin qabsoofinna jedhaniifille kabajaa dhabidee tarkaanfii salphinna kana irratti raawwachuun biyya itti dhalatan keessaa ari’amuun isaanii wayyeeneen diina shakkii hinqabnne ummata oromoo ta’uu garsiisuu caalaa carraa moora tokkotti deebinee wayyaanee irratti qabsaayuu nuuf banee jira jedheen amana. Read more…

14 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/03/2015 at 5:33 pm

Categories: Oromia   Tags:

Karoora Mootummaan wayyaanee ergamtuu isaa, OPDOf, baase

QEERROO

QEERROO

Qeerroo Bilisumaa Oromoo | 22-03-2015

FDG qeerroon barattoonni Oromoo ummata hirmaachisuun gaggeessaa jiranii fi QBO gurmuu qabsaawotaa jabeeffatee fi bal’ifatee finiinaa jiruun kan dhiphate wayyaaneen jidduu kana karoora haaraa baasee ergatuu isaa OPDOtti laateera.Ergamtoonni isaa sadarkaa caasaa Gandaatii kaasanii hanga Kaabinoota Pirezdaantii naannoo Oromiyaati jedhamaniitti jirandirqama wayyaaneen itti laate kan akka galiin gahaniif gooftolii isaanitiin murtiin itti kennameera. Akka odeessa keessa sirnichaatti miliqee nu gahe kanaatti, qondaalonni OPDO magaalota Oromiyaa sirnichi akka irratti xiyyeeffataniif qopheesserra naanna’uun maqaa walgahiitin karoora wayyaanee galiin gahuuf saganteeffataniiru.

Akka kanaan dhaabni gammoojjii Tigraayitti TPLFn bu’ureeffameemurna bicuu kana aangoorra tursuuf Oromoo diinomfate kun ajaja wayyaaneerraa itti kennameen Bitootessa 6 bara 2015 irraa eegalee walitti fufiinsaan walgahii ololaaf fiigaa jira. Magaalotni Oromoyaa mootummaa wayyaanetiin irratti xiyyeeffatamuun olola OPDOn gaggeessu kanaaf filataman Adaamaa,Calanqo, Ambo,Jimma,Shaashamannee, Naqamtee fi Fiichee ta’uu odeessi nu dhaqqabe ni saaxila. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 23/03/2015 at 5:26 pm

Categories: Oromia   Tags:

Sochii Daraggoota Oromoo Tohachuuf Shira Mootummaan Wayyaanee Maree Konfaransii Dargaggoota Oromiyaa Marroo 9ffaa Jechuun Xaxe Ilaalchisee Gabaasa Qindaahe

SBOLogoAnimation(Sagalee Bilisummaa Oromoo – Bitootessa 23,2015)

Sochii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaaf ummanni Oromoo taasisaa jiruun muddama keessa kan seene mootummaan wayyaanee, warraaqsa diddaa gabrummaa kana dhaamsuuf lukkeelee bobbaafateen shira xaxaa fi karoora baasee fiigaa jira. Keessumaa ammoo kufaatii sirnichaa daran shaffisaa kan jiru Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG) qeerroon barattoonni Oromoo finiinsaa jiran, murni TPLF akka dargaggoo fi shamarran (ka’imman) Oromoo gootummaan diina dura dhaabbatanii falmataa jiran irratti akka fuulleffatu dirqe. Kanaafis ragaa kan tahu sirni abbaa irree wayyaanee sochii qeerroo barattoota Oromoo tohannaa isaa jalaa bahaa jiru maqaa MAREE KONFARANSII   jedhuun walitti qabuun itti ololee of cinaa hiriirsuuf sagantaa baafatee jiraachuu ragaan bal’aan harka keenya gahe ni addeessa.

Maalummaa sagantaa maree baanamu kanaa fi akeeka wayyaaneen “Maree Konfaransii Dagaggoota Oromiyaa Marroo 9ffaa baanuun galiin gahuu akeekkate walumaagalattis icitii karoora wayyaaneen dargaggootaaf baaste kana duuba jiru qabiyyee sagantichaa ragaa harka keenya gaherraa tuttuquudhaan haa ilaallu. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 23/03/2015 at 5:22 pm

Categories: Oromia   Tags:

Addis Ababa residents line up for cooking oil and sugar

line-up-for-cooking-oil-and-sugar
Ethiopians line up, in endless rows, for sugar, salt and cooking oil, while belligerent Woyaane regime is busy bombing Eritrean mines. Does this action indicate an attempt of deflection from internal crises? Have your say!

19 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/03/2015 at 5:59 pm

Categories: HOA News   Tags:

Ethiopian jets attack Canadian gold mine in Eritrea

bisha_nevsun_resources_eritreaMarch 22, 2015 (Mining) — Ethiopian jets have bombed the Bisha gold mine in Eritrea, that is majority-owned by Vancouver-based mining company Nevsun Resources (NYSE:NSU, TSX:NSU), according to media reports from the East African region on Saturday.

Tigrai Online, an Ethiopian daily news site, confirmed an earlier report from a Sudanese newspaper, Al-Sahafa, that the Ethiopian air force dropped bombs on the Bisha gold mine, located 150 kilometres west of Asmara, along with the Eritrean military depot at Mai Edaga. The bombing campaigns reportedly took place on Friday in two separate attacks.

“The Bisha gold mine … is on fire and a huge fire and smoke can be seen from far away,” according to Tigrai Online. Read more…

16 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/03/2015 at 5:32 pm

Categories: HOA News   Tags:

The Statue of Bakhar Waaree Rises at Calanqoo; Bakhar Waaree, Commander of the Raba Dori (Oromo Politico-Military Organ) During Menelik’s Invasion of Eastern Oromia

Bakhar-Waaree2015March 22, 2015 (Gadaa.com) — The Calanqoo Massacre Memorial Monument was inaugurated on March 21, 2015, in the presence of thousands of attendants. Read more…

11 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/03/2015 at 6:34 am

Categories: Oromia   Tags:

TVOMT Atleetoota Keenyaa Fii Diinota Oromoo!

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 22/03/2015 at 5:15 am

Categories: Oromia   Tags:

“NAMNI AKKA FEDHU DHABE AKKA HIN FEENE TAHA!” JA’A WARRI BIYYA KEENYAA HOGGAA MAAKMAAKAN…

Sirkannaan Ahmed | Bitootessa 22, 2015

522540_432618610097961_1659077098_n

Sirkannaan Ahmed

“Aak..! Ja’an malee waan tufan, makmaakan malee waan himan..!” jachuun Oromoodha waa baayyee mul’isa. Aniis dubbii tiyya maakmaaksaan jalqabuun kiyya maakmaaksa isinii himuuf yookaa isin barsiisuuf miti. “Waatoo jala waatu jira.” ja’anii mitiiree? Waa malee manni hin aaru, aniis waa malee hin maakmaakne jechuu kiyya. Dhiifama! Dubbiitu naan bade malee Salaamtaas hin daganne; Ashamaa! harka fuune akkam jirtan? Isin haa gahu salaamanni kiyya ilmaan Oromoo hunda bakkuma jirtanitti. Ani yaada dhimma saba kootii kan amma amma sammuu koo keessa deddeebi’ee boqonnaa naaf waakkatu malee, nagayaan jira.

Dubbiin maakmaaksaan jalqabde tun eessaaf deemti jattanii xumura barruu tanaa irra gahuuf akii sardamuun keessan hin oolu. Garuu, dubbichi oduu qammante taatullee amma haareyatti waan finiinseetu jira. Inniis dhimma waggaa lama dura xuxxisaan isii dhagahamuun gurraaf qalbii ilmaan Oromoo mara keessa marmaaraa turte takkaatu qabatamaan dhoohee; guyyoota lameen dabre kana mata duree haasawaa taahuun, gurra ol galuu fi gad galu keessa wacaa turtee fi xiqqaa guddaan afaanii qabaachaa turee dha. Jechi san guyyaan gochatti jijjiiramee arginu yoom tahinna? Tan jattu namuu if gaafachaa tureeti, arra qabatamaan hojitti fassaramuun isaa hin oolle. Haalli isaa garii ajaa’ibsiisee, kaan gaddisiisee, hanga tokko gammachiisuus, aniis yaanni keessa kootti dhimmisee akkaan ilaalcha dhunfaa kootii isiniin gahuuf na dirqisiise. Dhimmichiis gara biyyaatti galuu ADO (Adda Dimokraatawaa Oromoo) ykn ODF ti. Mee aniis eessarraa jalqabee essatti akkaan goolabuuf na rakkisullee, waan sammuu kootti dhagayame walitti cunfeen, gabaabsee akka armaan gadiitti jabaa isiniin jechuuf yaale. Dubbisa gaarii. Read more…

7 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/03/2015 at 4:56 am

Categories: Oromia   Tags:

OVR: Will this submission be the rise or demise of ODF?

15 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 5:45 pm

Categories: HOA News   Tags:

The origin of ethnic politics in Ethiopia

By Leenco Lata

By Leenco Lata

Leenco Lata

March 21, 2015 (The Etiopian Reporter – Pro Woyyaane government website) —  Controversy has been dogging the policy of structuring Ethiopia as a multinational federation ever since it was publicly aired almost twenty- five years ago.

There are those who vociferously and persistently condemn the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) leaders for introducing the politicization of ethnicity by embracing this policy. On the other hand, there are those who like wise consistently commend EPRDF leaders for the same reason. However, putting the adoption of this policy in an historical perspective would prove that both stands are wrong.

The erroneousness of the stand of both those who commend and those who condemn EPRDF leaders for structuring Ethiopia as a multinational federation becomes easily explicable by recalling the famous statement by Marx that “Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already, given and transmitted from the past.” It is the circumstance prevailing when EPRDF leaders came to power that rendered structuring Ethiopia as multinational federation inescapable and not their alleged noble or ignoble intensions. Read more…

39 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 2:25 pm

Categories: HOA News   Tags:

Hamma hin jirree bookkisa dullacha; Oldie’s bellow of no significance

By Ibsaa Guutamaa | March 21, 2015

Ibsaa_Guutama

Hamma hin jirree bookkisa dullacha

Gidduu kana gara Awaasaa kanaa dullachi Tigree adeemsa seenaa hin hubannee fakkaatu tokko Oromoon isuma Yohaannis arraba irraa cire sana se’ee farra Oromummaan yoo bookkisu dhagahame. Oromiyaan erga koloneeffamtee kaasee sochiin gara bilisummaatt Oromoon godhu hundi beekaa haa tahu wallaalummaan kanuma isee keessaa bahanii diinaaf ashkarummaa bulaniin hankaaffamaa yoona gahe.

Oldie’s bellow of no significance

A Tigrean Oldie that seems misunderstanding the trend of history was heard bellowing from somewhere in Awaasaa anti-Oromo stance as if the Oromo were still those of yester years that Yohaanis had cut their tongues to impose his will. Since the colonization of Oromiyaa, Oromoo movements towards liberation had come being sabotaged by those that originated from her bosom and registered for serving the enemy knowingly or unknowingly. Oromo by nature are effective and efficient in all fields of engagement.

Read more…

6 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 5:58 am

Categories: Oromia   Tags:

Another Year, Another Opportunity in MWMF

11045847_10205430830881925_3217484901958178473_o

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 5:25 am

Categories: Oromia   Tags:

Ethiopian Oromo Rebel Group Founder Returns to Domestic Politics

By William Davison

March 20, 2015(Bloomberg) — A founder of a banned self-determination  movement for Ethiopia’s most populous ethnic group, the Oromo, returned to the Horn of Africa nation to try and re-enter democratic politics, a spokesman for his splinter group said.

Oromo Democratic Front President Leenco Lata arrived in the Ethiopian capital, Addis Ababa, on Thursday, Lencho Bati, a spokesman for the group, said in an e-mailed response to questions. The group held inconclusive talks with Ethiopian officials over the past two years, Beyan Asoba, the head of the U.S.-based ODF’s foreign relations department, said in a separate e-mailed statement. Leenco began the Oromo Liberation Front in 1973 before leaving to join the ODF in 2013.

“We accept the current constitution and want to participate in peaceful political struggle,” Lencho said. The former OLF leaders left the organization and created the ODF “because we currently do not believe in the secession of Oromia and armed struggle,” he said. Read more…

48 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/03/2015 at 1:30 pm

Categories: Oromia   Tags:

« Previous PageNext Page »