Waamicha Wal-gahii Dargaggoota Oromootiif

Wal-gahiin Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo (WWDO) ji’a Muddee haala gaariin geggeeffamuun isaa ni yaadatama, wal gettiin ji’a  itti aanuu Dilbata Gurraandhala bultii 05, 2012 sa’aa 6:00w.b. irraa eegalee galma Jaarmiyaa Hawaasa Oromootti geggeeffama.

Kanaaf, guyyaa kana qophilleen bashannansiisoo fi barsiisoo ta’an adda addaa waan dhiyaataniif iddoo fi sa’aatii armaan olitti caqasame kanatti dargaggooti nannoo Washington DC, Maryland fi Verginia jiraattan marti akka irratti qooda fudhattan kabajaan  hafeeramtaniittu. Dargaggoota Oromoo naannoo kana jiraatanii fi odeeffannoo kana hin argannellee hafeertanii akka dhuftan dhamsa keenya dabarsina.

Guyyaa: Dilbata, Gurraandhala 05, 2012
Sa’aatii: 6:00w.b.
Bakka: Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo / Oromo Community Organization
6212 3rd Street, NW – Washington, DC 20011,
202-234-1151.

Dargaggoon Oromoo Irree Oromiyaati!

Koree Gidduu Waldichaa